Đoàn công tác theo quyết định của Bộ Chính trị kiểm tra tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Chủ động tham mưu công tác bổ nhiệm cán bộ phù hợp thực tiễn địa phương

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Chiều 16/8, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị, do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra tiếp tục làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương khóa XII.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Làm việc cùng Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ, thường xuyên rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung phù hợp để triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh đã tuyển dụng được 1.157 công chức, viên chức; thu hút sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được 01 người. Từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2023, đã điều động, luân chuyển được 19 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trong đó điều động, luân chuyển từ tỉnh về huyện, thành phố 14 đồng chí; từ huyện sang huyện 02 đồng chí; từ ngành này sang ngành khác 01 đồng chí. Có 361 lượt cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức cán bộ hằng năm…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ sung báo cáo thể hiện rõ vai trò tham mưu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát để rà soát, làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tỉnh ủy trong thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại buổi làm việc

Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng đoàn kiểm tra theo Quyết định số 886 của Bộ Chính trị đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tích cực chủ động tham mưu thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và chủ động tham mưu công tác bổ nhiệm cán bộ phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Tích cực tham mưu công tác thu hút cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; có chính sách ưu tiên, đãi ngộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc. Tham mưu triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó cụ thể hoá Nghị quyết số 26-NQ/TW cho phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các kiến nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổng hợp, trình Bộ Chính trị xem xét./.

Xem thêm