Chuyển biến trong công tác quản lý khoáng sản ở Na Rì

Những năm qua, với sự vào cuộc của các cấp, ngành địa phương trong việc thực hiện tốt Chỉ thị số 08-CT/TU, công tác quản lý về khoảng sản trên địa bàn huyện Na Rì đã có những chuyển biến rõ nét.

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, huyện thường xuyên duy trì Tổ tuyên truyền Chỉ thị 08 cấp huyện, xây dựng kế hoạch, đề cương tuyên truyền và phân công từng thành viên phụ trách các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai tuyên truyền đến các thôn bản và tổ chức cho Nhân dân ký cam kết không bán đất, không tham gia khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép.

Kết quả, từ năm 2012 đến 2021, địa phương đã tổ chức tuyên truyền được 4.002 cuộc, với 170.366 lượt người tham gia. Hình thức tuyên truyền thông qua các buổi họp cấp xã, thôn, bản, đoàn thể, phát tờ rơi tuyên truyền, loa truyền thanh của huyện, xã; ký cam kết... Ngoài ra còn chủ động phối hợp với cơ quan báo chí; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đưa tin bài về công tác quản lý khoáng sản, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Trường- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rì cho biết: Để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý khoáng sản, huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân các quy định về bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền cơ sở và người dân trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản; đặc biệt chú trọng, tăng cường công tác kiểm tra, truy quét và xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Đến nay, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở nhiều điểm nóng trên địa bàn đã cơ bản được ngăn chặn.

Từ năm 2012 đến năm 2016 là giai đoạn công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, Tổ công tác liên ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm đối với các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép. Tổng số lượt kiểm tra là 146 lượt, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 20 trường hợp, trong đó: 09 lượt đối với các công ty, doanh nghiệp; 11 lượt đối với cá nhân (thẩm quyền phạt của tỉnh 4 trường hợp; 7 trường hợp thuộc thẩm quyền của huyện, xã), tổng số tiền phạt 550.500.000 đồng; buộc tháo dỡ, di dời ra khỏi khu vực 72 lượt bao gồm tàu cuốc, máy xúc, máy nổ, sên hút và các loại máy móc khác; tạm giữ tang vật phương tiện vắng chủ 15 phương tiện (trong đó một số máy móc đã bán đấu giá); đã xử lý bán đấu giá 3 máy xúc và 02 dàn tuyển, thu nộp ngân sách nhà nước 916.000.000 đồng; phạt cảnh cáo, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu 10 trường hợp.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức truy quét và phá hủy nhiều máy móc khai thác khoáng sản trái phép.

Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức truy quét và phá hủy nhiều máy móc khai thác khoáng sản trái phép.

Giai đoạn 2017 - 2020, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, truy quét, đôn đốc các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tổng số lượt truy quét là 124 lượt, lập 11 biên bản hiện trường, yêu cầu tạm dừng khai thác 01 tổ chức.

Song song với đó, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ đã tổ chức truy quét 360 lượt với 2.495 lượt người tham gia tại các lũng, điểm thuộc các xã Kim Hỷ, Lương Thượng (Na Rì); xã Vũ Muộn (Bạch Thông); tiêu hủy 748 lán tạm, 1.356 máy móc các loại, 1.770 lít xăng dầu và các vật dụng khác phục vụ khai thác khoáng sản trái pháp luật. Thực hiện truy quét, phát hiện 02 vụ với 02 đối tượng vận chuyển và tàng trữ chất nổ trái phép và 7 khẩu súng săn các loại, tổ truy quét đã lập biên bản bàn giao đến Công an huyện Na Rì, Bạch Thông xử lý. Hiện nay, tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật trong Khu Bảo tồn cơ bản được ngăn chặn.

Tuy nhiên, tình hình khai thác khoáng sản trái phép hiện nay tại một số nơi như: Xạ Hang, Lũng Mòn, Nặm Đẩy, Tốc Lù, Lũng Quang, Lũng Phúng vẫn còn; một số đối tượng cố bám trụ, lén lút khai thác trái pháp luật, giấu máy móc dưới hang sâu. Khi phát hiện lực lượng kiểm tra, truy quét thì các đối tượng thông báo cho nhau cất giấu công cụ, tháo dỡ lán trại, bỏ chạy vào rừng, do vậy chưa xử lý được triệt để.

Để nâng cao hiệu quả quản lý khoáng sản gắn với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản nhằm hạn chế các vi phạm về khai thác khoáng sản, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý khai thác khoáng sản tại địa phương; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật.../.

Duy Khánh

Xem thêm