Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đạt được kết quả khá toàn diện

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng nay (12/7), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Lục Do, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

6 tháng đầu năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022. Chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, xác định các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham mưu thực hiện công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Phối hợp thực hiện đúng quy định việc xác minh, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên mới. Kịp thời thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định. Tham mưu tổ chức tốt kỳ thi nâng ngạch công chức khối đảng, đoàn thể tỉnh (chỉ tiêu năm 2022).

Một số kết quả nổi bật như: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho gần 4.700 đồng chí là cấp ủy viên các chi bộ, đảng bộ cơ sở bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; tham mưu thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, tiếp nhận, chỉ định, bổ nhiệm đối với 34 cán bộ lãnh đạo; bổ nhiệm lại đối với 06 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giới thiệu, kiện toàn bổ sung 05 chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; giới thiệu, bổ sung, chỉ định 04 cán bộ, công chức tham gia cấp uỷ, lãnh đạo, quản lý các đơn vị…

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế, vướng mắc cần khắc phục, như: Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên; công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng của một số cán bộ, đảng viên chưa tốt nên còn vi phạm phải xử lý kỷ luật. Công tác tham mưu thực hiện phát triển đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra gặp nhiều khó khăn, số lượng đảng viên kết nạp mới thấp (trong 6 tháng đầu năm kết nạp được 333/1.000 đảng viên, đạt 33,3% kế hoạch).

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung làm rõ khó khăn, vướng mắc, đề ra giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đánh giá và ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với những kết quả đạt được khá toàn diện, nổi bật là ngành đã có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung khắc phục.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng Đảng. Bản thân mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần đọc, học, đổi mới nhiều hơn để tự hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các địa phương phải tự nắm chắc cán bộ của ngành, không để xảy ra tiêu cực trong nội bộ. Thực hiện phương châm "giao việc hẹn ngày" để có căn cứ đánh giá năng lực, trách nhiệm của mỗi cán bộ. Đi cùng với việc tuân thủ các quy trình, quy định, pháp luật thì người làm công tác cán bộ cũng cần có niềm tin nội tâm, bằng kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết người làm công tác tổ chức phải có cách nhìn nhận riêng, có niềm tin vào công việc và vào đội ngũ cán bộ.../.

Xem thêm