Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ngân Sơn

Sáng nay (08/11), tại trụ sở UBND xã Thuần Mang Tổ đại biểu số 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có buổi tiếp xúc cử tri các xã Thượng Quan, Thuần Mang và Vân Tùng.

Tổ Đại biểu số 13, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đến tiếp xúc cử tri
Tổ đại biểu số 13, HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ngân Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất; Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X. Thông báo dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi nghe báo cáo, đã có 14 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào các vấn đề như: Chương trình MTQG thực hiện đa dạng hóa sinh kế nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quay vòng vốn đối với các hộ dân nên địa phương chưa triển khai được. Cử tri xã Vân Tùng nêu ý kiến hiện nay khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án do không xác định được loại đất cụ thể, cơ quan có thẩm quyền cần hỗ trợ, giúp đỡ địa phương.

Cửa tri xã Vân Tùng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cửa tri về vấn đề khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương
Cử tri xã Vân Tùng nêu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh về vấn đề khó khăn trong giải phóng mặt bằng thực hiện các chương trình, dự án tại địa phương.

Cử tri xã Thuần Mang nêu ý kiến tập trung vào các nội dung như: Việc đóng góp đối ứng để thực hiện các Chương trình MTQG cần đối ứng bằng vật chất còn gặp khó khăn do phần lớn các hộ thuộc diện nghèo; một số chương trình giảm nghèo giao vốn chậm và chưa có hướng dẫn cụ thể nên địa phương còn lúng túng khi triển khai; cần có giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông khi họp chợ; người dân mong muốn Nhà nước hỗ trợ kinh phí để khắc phục những diện tích đất canh tác bị vùi lấp do thiên tai; hệ thống loa truyền thanh ở địa phương xuống cấp cần được tu sửa...

Cử tri thôn Pù Pjót, xã Thượng Quan đề nghị Nhà nước quan tâm tạo điều kiện xây dựng tuyến đường giao thông đến thôn, có giải pháp giúp đỡ các hộ thiếu đất sản xuất, thiếu nước sạch sinh hoạt…

Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND tỉnh và các ngành chức năng trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển đến cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết./.

Văn Lạ

Xem thêm