Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn chỉ ra tại Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

chi cục.jpg
Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm quán triệt một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm.

6 tháng năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các hoạt động kiểm tra, tuần rừng tại các khu vực trọng điểm, rừng giáp ranh, khu bảo tồn, cập nhật kịp thời diễn biến rừng.

Theo đó, số vụ vi phạm lâm luật trong 6 tháng qua giảm rõ rệt, lực lượng phát hiện và lập biên bản xử lý 194 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tịch thu 212,47m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng, (so với 6 tháng đầu năm 2023 giảm 192 vụ); cháy rừng xảy ra 01 vụ, thiệt hại 0,13ha rừng.

Chỉ tiêu trồng rừng vượt kế hoạch, hết 6 tháng, toàn tỉnh trồng được 3.811ha rừng, đạt 109% kế hoạch giao, trồng được trên 1,6 triệu cây xanh theo Đề án "Trồng 1 tỷ cây xanh". Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tham mưu kịp thời công tác thẩm định, trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đảm bảo đúng tiến độ, các chính sách về lâm nghiệp thực hiện đảm bảo đúng quy định...

Trong 6 tháng qua, một số chỉ tiêu chưa đạt được đó là diện tích trồng rừng thay thế còn chậm, còn 32 dự án, công trình chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế; diện tích đất trống đủ điều kiện và có khả năng thực hiện trồng rừng thay thế còn ít; sản lượng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt thấp (mới đạt 47% kế hoạch)…

Trong 6 tháng cuối năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi cập nhật diễn biến rừng, phát hiện các điểm phá rừng. Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển tín chỉ các-bon rừng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách về hoạt động giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ động hướng dẫn người dân thực hiện chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các chủ dự án, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về quy định quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…

Hội nghị lần này đã đánh giá kết quả 04 năm thực hiện Kế hoạch số 769/KH-CCKL ngày 20/7/2021 của Chi cục Kiểm lâm về nâng cao năng lực của công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2021-2025; kết quả nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về triển khai tín chỉ các-bon rừng và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới./.

Xem thêm