Đoàn Kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 01/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Kạn, Đoàn Kiểm tra số 886 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra.

Chủ trì làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đoàn kiểm tra đã nghiên cứu báo cáo, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn và trực tiếp kiểm tra, làm việc tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ hơn một số ý và số liệu trong dự thảo báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị làm rõ hơn một số ý và số liệu trong dự thảo báo cáo.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến, tập trung vào những nội dung như: Đề xuất Đoàn kiểm tra làm rõ thêm một số ý và số liệu trong dự thảo báo cáo; nêu những vấn đề cần chú trọng nhằm tăng cường công tác cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; những băn khoăn về vị trí việc làm cho công chức, viên chức khi giảm 10% biên chế; lo ngại việc tinh giản biên chế có thể sẽ gây khó khăn cho Bắc Kạn khi triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, nhất là nỗi lo thiếu giáo viên đứng lớp của ngành Giáo dục… Do vậy, tỉnh kiến nghị Trung ương cần căn cứ điều kiện cụ thể đặc thù của các địa phương để ban hành chính sách phù hợp…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu kết luận, nhấn mạnh Bắc Kạn cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị phát biểu kết luận, nhấn mạnh Bắc Kạn cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý tỉnh về một số nội dung như: Công tác đánh giá, sắp xếp cán bộ của Bắc Kạn cần bám sát quy chế, quy trình bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai minh bạch, nhất là đối với cán bộ không phải là người địa phương; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng, sử dụng cán bộ liên quan đến vị trí việc làm; nâng cao nhận thức của cán bộ cấp ủy các cấp về công tác cán bộ; nâng cao hơn nữa tính chủ động phát hiện, đề xuất, sáng tạo của cán bộ; cần có đánh giá cụ thể, có giải pháp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, giao việc cho cán bộ trước thềm đại hội đảng các cấp; tăng cường giám sát chuyên đề về công tác tuyển dụng…

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh cần sớm phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ đã được quy hoạch; lựa chọn những chuyên đề phù hợp, đúng, trúng với tình hình của địa phương; sơ kết sớm Nghị quyết số 26-NQ/TW; xây dựng tốt kế hoạch luân chuyển, bồi dưỡng cán bộ; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất; tổ chức sơ kết, rút ra kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, nhất là những hạn chế bất cập, cách làm mới trong công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đoàn kiểm tra sẽ chú ý đến điều kiện thực tiễn, đặc thù của Bắc Kạn để bổ sung đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương những nội dung phù hợp.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cảm ơn Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã chỉ ra những định hướng, gợi mở cho tỉnh trong công tác cán bộ và phát triển kinh tế - xã hội; đồng chí hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, nỗ lực đoàn kết, cố gắng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ cũng như các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Xem thêm