Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Chiều ngày 7/12, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 7/12, đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Đoàn công tác, về phía tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hà Văn Khoát - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Ngọc Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Trưởng, Phó Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Cường- Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Đoàn công tác Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2012. Theo đó, trong năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp tác động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân dân, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sau sát của các cấp uỷ, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Tổng giá trị gia tăng đạt trên 1.636 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011, trong đó, khu vực nông, lâm ngư nghiệp tăng 10,76%; công nghiệp - xây dựng cơ bản tăng 9,88%; dịch vụ  tăng 14,09%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 17,1 triệu đồng, tăng 2,6 triệu đồng so với năm 2011.


Khu vực nông, lâm nghiệp tiếp tục giữ tăng trưởng cao. Diện tích gieo cấy lúa cả năm đạt 21.922ha, vượt 4,4% kế hoạch, năng suất bình quân đạt 47,33 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt 165.735 tấn, vượt 3,6% kế hoạch và tăng 2% so với năm 2011. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2012 đạt 422.490 triệu đồng, tăng 20,5% so với năm 2011. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản thực hiện được trên 1.593 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 2.830 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2011. Doanh thu từ du lịch đạt 161 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Kết quả thu ngân sách nhà nước ước đạt 359.567 triệu đồng, bằng 94,2% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn trong năm đạt 2.387 tỷ đồng, tăng 2,44% so với năm 2011; dư nợ cho vay đạt 5.235 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2011.


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay toàn tỉnh có 112/112 xã đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự kiến đến hết năm 2012 có 70% số xã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều khởi sắc. Trong năm, Bắc Kạn có thêm 10 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 44 trường; 10 xã được công nhân đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, nâng số xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế lên 65 xã/122 xã, phường, thị trấn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp và có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.


Về kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Bắc Kạn đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời thành lập Bộ phận giúp việc chuyên trách cấp tỉnh và hướng dẫn về tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc cấp huyện, các Đảng ủy trực thuộc. Trong quá trình tổ chức thực hiện Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị tại các Đảng bộ trực thuộc. Hầu hết các đơn vị đều triển khai theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để chỉ đạo, thực hiện tại cơ sở. Một số Chi, Đảng bộ đã lựa chọn, nghiên cứu học tập các chuyên đề một cách sáng tạo, phù hợp với đơn vị, kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo một cách thiết thực, hiệu quả.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cũng được tỉnh Bắc Kạn đặc biệt coi trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo giải quyết một số vấn đề nổi cộm trong quản lý đất đai, khoáng sản, lâm sản; vấn đề thực hiện quy chế làm việc; cải cách thủ tục hành chính...Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị, tập trung chỉ đạo quyết liệt tình trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, bước đầu ngăn chặn có hiệu quả; một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của các địa phương, đơn vị được giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp. Đến nay 11 huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành việc kiểm điểm; 65/73 sở, ban, ngành và tương đương; 320/467 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân theo quy định.


Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác của Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất quan trọng giúp tỉnh Bắc Kạn có những giải pháp, hướng đi trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị cũng như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn tỉnh trong những năm tới.


Kết luận buổi làm việc, đồng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác xóa đói giảm nghèo. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2013, tỉnh Bắc Kạn cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong sản xuất nông, lâm nghiệp; chú ý quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chú trọng sử dụng giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương; tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản; phát triển thế mạnh về du lịch; đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống chung cho người dân.

Đồng chí cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) trên địa bàn tỉnh, như: Kết quả thực hiện một số nội dung của Chỉ thị còn thấp; việc nhân rộng các mô hình, tấm gương tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa nhiều; việc đưa nội dung của Chỉ thị vào sinh hoạt Chi bộ chưa được thường xuyên, liên tục. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Bắc Kạn thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bí thư Tỉnh uỷ đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo  và nêu quyết tâm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Bắc Kạn không ngừng phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

                                                           Lưu Văn

Xem thêm