Đồng Thắng về đích nông thôn mới nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng nỗ lực vượt khó của Nhân dân, xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. 

Thực hiện theo đúng lộ trình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 công nhận xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Xã Đồng Thắng được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập 02 xã Rã Bản và Đông Viên theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn. Trước đó, xã Rã Bản đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Đông Viên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Là xã có tuyến Quốc lộ 3B đi qua, đây là điều kiện thuận lợi trong giao lưu, buôn bán trao đổi hàng hoá với các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh. Hiện toàn xã có 22 thôn, 963 hộ với 4.062 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Kinh, Dao, Nùng, Cao Lan. Số hộ nghèo là 55 hộ chiếm tỷ lệ 5,7%; số cận nghèo là 32 hộ chiếm tỷ lệ 3,3%.

Những năm trước đây, thu nhập của người dân Đồng Thắng chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nên cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã luôn xác định phát huy tối đa sức mạnh nội lực, “lấy dân làm gốc” để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới. Cùng với đó, xã phân công các đồng chí lãnh đạo phụ trách, theo dõi, hướng dẫn thực hiện từng tiêu chí gắn với khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng của địa phương.

Trên cơ sở kết quả rà soát các tiêu chí đạt chuẩn đối với xã Đồng Thắng, ngày 30/11/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 2190/QĐ-UBND công nhận xã Đồng Thắng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Bằng sự năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, diện mạo xã Đồng Thắng đang thay đổi từng ngày. Xã đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025.

Xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Xã Đồng Thắng (Chợ Đồn) đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bức tranh nông thôn mới nâng cao khởi sắc

Đến nay, diện mạo xã Đồng Thắng đang từng ngày khởi sắc. Đường bê tông phẳng lì, rộng rãi đến từng thôn, các ngôi nhà kiên cố, hiện đại; hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư nâng cấp; kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa... minh chứng cho cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân của xã Đồng Thắng năm 2023 đạt trên 54 triệu đồng/người. Năm 2023 tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố là 961/963 hộ, đạt 99,79%.

Để phát triển kinh tế bền vững, xã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất. Đồng thời, phát triển kinh tế rừng. Hiện Đồng Thắng có 6ha cam được Sở NN&PTNT cấp mã vùng trồng. Xã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng tích hợp đa giá trị. Đơn cử như HTX Quỳnh Trang, đang chăn nuôi lợn bản địa và xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón cho diện tích trồng cây cát sâm, trà hoa vàng. Quy trình này góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế tuần hoàn…

Sau nhiều năm nỗ lực triển khai thực hiện các tiêu chí, xã Đồng Thắng đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tiếp tục thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đồng Thắng tiếp tục phát huy nội lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trục thôn, liên thôn, tiếp tục kiên cố hóa kênh mương để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của cấp ủy, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Xem thêm