Giải ngân các dự án nông nghiệp đạt khá

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Mặc dù được giao vốn chậm nhưng các dự án trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp đều có tỷ lệ giải ngân đạt khá.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thi công tại xã Mỹ Phương (Ba Bể).

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do BQLDA đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT là chủ đầu tư xây dựng 15 tuyến đường vào các khu sản xuất với tổng chiều dài 34,85km trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông và huyện Ba Bể, tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, Dự án mới được phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Tuy nhiên, các đơn vị thi công đã có nhiều nỗ lực vượt khó khăn, đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 35% khối lượng, tiến độ giải ngân đạt 100% số vốn được giao.

Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt với quy mô xây dựng 02 nhà Hạt kiểm lâm, 17 nhà Trạm kiểm lâm và lắp đặt các biển báo, công trình phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn 8 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Kạn với tổng mức đầu tư 60,8 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay, các công trình đang triển khai thực hiện đạt khoảng 80% khối lượng, một số công trình đã đạt 95-100% khối lượng; tiến độ giải ngân đạt khoảng 60% số vốn được giao./.

Phan Quý

Xem thêm