Giám sát thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất tại Sở Nông nghiệp & PTNT

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Ngày 08/9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Kạn tiến hành giám sát việc thực hiện các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 08/2019/NQ- HĐND tại Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Toàn tỉnh có 31 dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện theo Nghị quyết số 08, chu kỳ 03 năm, trong đó có 14 dự án hỗ trợ đã kết thúc, còn 17 dự án đang triển khai chu kỳ năm thứ 2 và năm thứ 3; có 04 dự án cấp tỉnh, 27 dự án cấp huyện.

Qua giám sát thực tế của đoàn giám sát tại 15 HTX cho thấy, kết quả thực hiện các dự án chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số dự án sau kết thúc không còn tiếp tục duy trì, nhân rộng; nhiều HTX năng lực yếu, còn lúng túng trong việc đấu thầu, chỉ thầu, chào hàng cạnh tranh; khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn; có HTX không xuất trình được hồ sơ thực hiện dự án; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, diện tích, trang trại, chuồng trại một số nơi chưa đảm bảo; còn có HTX điều chỉnh dự án nhiều lần….

Sở Nông nghiệp & PTNT đã tiếp thu mọi ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đồng thời giải trình và làm rõ một số lý do, nguyên nhân các dự án chưa đạt được mục tiêu ban đầu. Sở sẽ có kế hoạch thăm nắm trực tiếp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc được giao theo dõi, phê duyệt, thẩm định dự án kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các dự án hoạt động hiệu quả, có tiềm năng, thu hồi lại các dự án thực hiện không hiệu quả. Tiếp tục hướng dẫn các chủ trì liên kết trong việc tiếp cận các dự án, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát huy đúng các dự án liên kết từ ngân sách nhà nước.

Sau khi trao đổi, làm rõ một số nội dung, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của ngành đến cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

HĐND tỉnh, sở NN&PTNT

Xem thêm