Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 18/9, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Quang cảnh buổi giám sát.

Quang cảnh buổi giám sát.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 120 di tích, bao gồm 71 di tích đã được xếp hạng và 49 di tích kiểm kê chưa xếp hạng. Giai đoạn 2016 – 2021, tại tỉnh phát hiện 10 địa điểm khảo cổ học. Từ năm 2020 đến nay, thông qua phương thức mua, bán, hiến tặng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sưu tầm được 425 hiện vật. Thông qua điều tra khảo cổ học đã bổ sung vào kho cơ sở 858 di vật đá.

Công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật được tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. 100% hiện vật được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh được bảo quản sơ bộ theo quy định về quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản.

Giai đoạn 2016 - 2021, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch kiểm kê, nhận diện được 204 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay có 09 di sản được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 01 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, đúng quy định; các nghi lễ của lễ hội được diễn ra trong không khí linh thiêng, trang trọng, đảm bảo yếu tố truyền thống; phần hội của lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, các trò chơi dân gian cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp tục rà soát, xây dựng các văn bản pháp lý quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản văn hoá, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nghiên cứu xây dựng chiến lược, định hướng tổng thể về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, nhất là di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn cả nước nói chung, từng địa bàn, khu vực nói riêng để các địa phương có cơ sở, căn cứ triển khai đồng bộ, thống nhất…

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi giám sát.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn Hồ Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn ghi nhận kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuyển đơn vị liên quan xem xét. Đồng thời, đề nghị đơn vị hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát để tổng hợp và hoàn thiện báo cáo của đoàn…/.

Ngày 16/8/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-ĐĐBQH giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn", nhằm đánh giá việc việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa giai đoạn 2016 - 2023 trên địa bàn tỉnh; làm rõ các kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và địa phương. Qua đó, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, bảo đảm phù hợp với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Xem thêm