Hành động quyết liệt và cụ thể hơn về chuyển đổi số

Chiều nay (26/10), UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số, phiên họp lần thứ 3. Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo dự thảo kế hoạch triển khai Đề án tổng thể chuyển đổi số của tỉnh. Các dự thảo báo cáo kết quả hoạt động quý III năm 2022 của Ban Chỉ đạo; kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 528 của UBND tỉnh.

Kết quả thí điểm triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng; kết quả đăng ký, sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia; kết quả kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương năm 2022; đánh giá kết quả triển khai hệ thống wifi công cộng giai đoạn 2017-2022 và đề xuất duy trì, mở rộng giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý III/2022, Ban Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. Các sở, ban, ngành, địa phương triển khai tuyên truyền về chuyển đổi, nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức; thường xuyên tuyên truyền các nội dung về chuyển đổi số đến các xã, thôn, bản.

Một số địa phương tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện với thanh niên, liên quan đến thực hiện các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số. Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số quốc gia - VietSolutions” năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá chỉ số chuyển đổi số - DTI (năm 2021) cho thấy, Bắc Kạn xếp hạng 51 với 320,7 điểm, tăng 8 bậc so với năm 2020. Các chỉ số về thể chế số, an toàn thông tin mạng và nhóm chỉ số hoạt động của chính quyền số còn rất thấp. Trong khi đó các chỉ số về nhận thức số, nhân lực số, hạ tầng số và hoạt động kinh tế số ở mức tốt.

Đặc biệt chỉ số về nhân lực số và hoạt động kinh tế số nằm trong tốp 20 của cả nước. Đánh giá xếp hạng theo 03 trụ cột, tỉnh cải thiện về điểm số của cả 03 trụ cột (chính quyền số đạt 226,5 điểm, kinh tế số đạt 247 điểm, xã hội số đạt 219,9 điểm) cũng như cải thiện rất tốt thứ hạng về kinh tế số (tăng 16 bậc so với năm 2020).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh tiếp tục xác định hành động quyết liệt, cụ thể hơn trong việc thực hiện các nội dung về chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nghị quyết, quyết định, kế hoạch liên quan nhằm thúc đẩy các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo động lực cho các Tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động.

Về kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số của tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo cần tiếp tục cập nhật, bổ sung các nội dung liên quan, tạo được những điểm nhấn, tăng tính định hướng trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số; bổ sung được các nhiệm vụ ưu tiên, cần thiết và phù hợp; xem xét, tính toán, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục liên quan; có sự tư vấn, với những giải pháp cụ thể.../.

Anh Thúy

Xem thêm