HĐND huyện Ngân Sơn tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp

Thường trực HĐND huyện Ngân Sơn vừa tổ chức phiên giải trình giữa 2 kỳ họp khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về các nội dung liên quan đến thực hiện giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước, công tác thu ngân sách trên địa bàn và nhiều nội dung quan trọng khác…

Quang cảnh phiên họp giải trình
Quang cảnh phiên họp giải trình.

Tại phiên giải trình, UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước của huyện phân bổ từ đầu năm và công tác thu ngân sách trên địa bàn; tình hình thực hiện đối với diện tích trồng mới 50ha cây dẻ; tình hình thực hiện việc khắc phục diện tích rừng trồng không thành rừng và báo cáo tình hình giải quyết một số ý kiến, kiến nghị của cử tri sau khi UBND huyện đã tiếp thu, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại phiên họp, các đại biểu HĐND huyện nêu 12 ý kiến, đề nghị UBND huyện và các đơn vị phụ trách giải trình, như: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng có giải pháp khả thi để thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn giao, trong khi đến thời điểm này, nguồn vốn ngân sách điều hành của huyện mới giải ngân được hơn 30% kế hoạch vốn; báo cáo giải trình tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khởi công mới, như Dự án Cầu Mảy Van, cầu Slam Coóc; Dự án xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng; công trình xử lý rác thải thị trấn Nà Phặc.

Trong công tác thu ngân sách nhà nước, đến nay toàn huyện mới thu đạt hơn 43% kế hoạch, ngành thuế đã rà soát các nguồn thu phát sinh để quản lý thu triệt để. Với những khó khăn đã như đã đưa ra, để thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch, ngành Thuế sẽ tập trung thực hiện các giải pháp như thế nào để bảo đảm đạt theo kế hoạch.

Về tình hình thực hiện đối với diện tích trồng mới 50ha cây hạt dẻ trong năm 2022, đại biểu đặt câu hỏi với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về việc tính toán diện tích trồng dẻ có thể bị chồng chéo giữa các dự án, chương trình và người dân tự trồng; đã rà soát kỹ quỹ đất trồng để đảm bảo diện tích trồng được 50ha và số lượng cây giống cung ứng đảm bảo cho người dân.

Phát biểu kết thúc phiên giải trình, lãnh đạo HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn tiếp tục rà soát lại tất cả các chỉ tiêu trong năm để chỉ đạo, triển khai thực hiện; xem xét, tiếp thu các ý kiến cũng như giải pháp các đại biểu đã nêu ra. Đối với việc thực hiện các chương trình MTQG, đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo chương trình thường xuyên kiểm tra các địa phương, theo dõi trong triển khai thực hiện để chỉ đạo, đôn đốc kịp thời, hiệu quả. Đề nghị các xã, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện khắc phục diện tích rừng trồng không thành rừng.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, HĐND huyện rà soát, giám sát quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trong 4 chuyên đề tại phiên giải trình, các nội dung này đề nghị UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm./.

Đình Văn

Xem thêm