HĐND tỉnh Bắc Kạn giám sát tại huyện Chợ Mới

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 30/10, Đoàn giám sát Ban Pháp chế, HĐND tỉnh do Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Thị Hương làm trưởng đoàn giám sát về công tác bố trí, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Chợ Mới.
Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chợ Mới và thị trấn Đồng Tâm

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Chợ Mới và thị trấn Đồng Tâm

Trên địa bàn huyện Chợ Mới có 02 đơn vị cấp xã đã thực hiện sáp nhập là xã Thanh Thịnh (sáp nhập từ xã Thanh Bình và Nông Thịnh) và thị trấn Đồng Tâm (sáp nhập từ thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh). Từ 08 đơn vị trường học trên địa bàn 04 xã, thị trấn cũng được sắp xếp lại còn 04 đơn vị trường học; 04 trạm y tế xuống còn 02 trạm y tế.

Đối với công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã, tính đến tháng 9/2023, số lượng cán bộ, công chức cấp xã của toàn huyện là 279 người, công tác tại 14 xã, thị trấn, trong đó 10 xã đã bố trí đủ biên, 04 xã bố trí còn thiếu và 02 xã, thị trấn có số lượng cán bộ, công chức vượt so với quy định (xã Thanh Thịnh vượt 03 người và thị trấn Đồng Tâm vượt 01 người).

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và bố trí công an chính quy số lượng cán bộ, công chức dôi dư là 34 người (dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính 32; do bố trí công an chính quy 02). Đến nay UBND huyện Chợ Mới đã rà soát, bố trí sắp xếp được 31 người.

Huyện Chợ Mới kiến nghị cấp trên sớm ban hành văn bản giao số lượng cán bộ, công chức, cán bộ, không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; quy chế tuyển dụng công chức cấp xã để thuận lợi trong việc quản lý, bố trí cán bộ.

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thanh Thịnh

Đoàn giám sát làm việc tại xã Thanh Thịnh

Dịp này, Đoàn giám sát cũng giám sát trực tiếp tình hình công tác bố trí, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức tại 02 đơn vị đã sáp nhập là xã Thanh Thịnh và thị trấn Đồng Tâm./.

Xem thêm