Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 8

Sáng 06/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 8.
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ 8.

Trong quý I/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công tác tiêm chủng cho Nhân dân. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn huyện đã gieo cấy được 1.702ha lúa xuân, đạt 99% kế hoạch; 1.035ha ngô, đạt 90% kế hoạch; 171ha cây bí xanh… Các địa phương đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Huyện đã vận động Nhân dân đăng ký trồng rừng đảm bảo kế hoạch giao, chỉ đạo cơ quan chuyên môn chuẩn bị cây giống đảm bảo về số lượng, chất lượng phục vụ cho trồng rừng năm 2022.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Thượng Giáo đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đang đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022, huyện phấn đấu xã Mỹ Phương đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hà Hiệu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Hết quý I, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 được hơn 1,1 tỷ đồng; thu ngân sách được hơn 6 tỷ đồng; đón tiếp được hơn 3.550 lượt khách du lịch đến với Khu du lịch Ba Bể. Công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 được đẩy mạnh, đảm bảo an toàn. Hết tháng 3, công dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 98,3%; mũi 2 là 94,8%; tiêm mũi 3 đạt 39,6%; đối với công dân từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 1 đạt 98,6%; mũi 2 đạt 93,1%. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được quan tâm chỉ đạo...

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quý I tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn như: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây khó khăn cho đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp; sản xuất vụ xuân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai; tiến độ thu ngân sách và giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm…

Trong quý II, Huyện ủy Ba Bể xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả kế hoạch sản xuất vụ xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Quán triệt và triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong Đảng…/.

Hà Thanh

Xem thêm