Hội nghị trực tuyến triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Sáng 18/5, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại khu vực phía Bắc. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế dự và chủ trì Hội nghị.
Hội nghị trực tuyến triển khai Luật khám bệnh, chữa bệnh ảnh 1

Đại biểu nghe phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh tại điểm cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 09/01/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Luật sửa đổi được xây dựng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước như: Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; khắc phục những hạn chế, bất cập còn tồn tại, giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng; phát triển dịch vụ y tế bảo đảm hiệu quả, hội nhập với quốc tế. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của công tác quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 gồm 12 chương và 121 điều, có một số điểm mới cơ bản như: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh.../.

Xem thêm