Hội thảo: Thực trạng tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 13/10, tại Sở Tư pháp tỉnh, Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Thực trạng tổ chức hoạt động của Sở Tư pháp và giải pháp tăng cường vai trò của Sở Tư pháp trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.
Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Dự Hội thảo có lãnh đạo Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp cùng các sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội thảo, hiện nay cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn gồm ban lãnh đạo sở; 5 phòng chuyên môn, tổng hợp, 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 58 công chức, viên chức, người lao động.

Trong thời gian qua, tập thể Sở luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm đề ra hằng năm, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật như chủ động phối hợp với các sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật kịp thời, đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật. Công tác xây dựng văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Công tác phổ biến và theo dõi thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác hành chính, bổ trợ tư pháp, cải cách tư pháp, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. Các sự kiện hộ tịch phát sinh trên địa bàn đã được đăng ký kịp thời, tỷ lệ đăng ký hộ tịch ngày càng được nâng cao…

Tại hội thảo, các đại biểu tham luận, thảo luận về các vấn đề như: Vai trò và hiệu quả hoạt động của ngành tư pháp trong hoạt động xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; định hướng và các mục tiêu ưu tiên của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới và yêu cầu đặt ra đối với công tác tư pháp; công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với ngành tư pháp trong xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật…

Hội thảo là cơ sở để Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý thu thập thông tin, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc./.

Xem thêm