Huy động nguồn lực cho hoạt động văn hoá, văn nghệ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 30/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Giao ban công tác văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.
Quang cảnh hội nghị giao ban.

Quang cảnh hội nghị giao ban.

6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho tỉnh triển khai nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ lớn như: Kỷ niệm 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”…

Việc hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được thực hiện kịp thời, sát thực tế của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, theo dõi, nắm bắt tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tư tưởng - văn hóa, lực lượng văn nghệ sĩ được thực hiện thường xuyên...

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh còn nhiều mặt hạn chế. Chưa khai thác hết các tiềm năng, lợi thế của văn hóa phục vụ phát triển du lịch. Công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa thực sự đi vào chiều sâu. Đời sống văn hóa tinh thần một bộ phận người dân ở vùng sâu, vùng xa còn thiếu thốn. Chưa có tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm với bề dày truyền thống và bản sắc văn hóa của tỉnh…

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu nêu những khó khăn về nguồn kinh phí hạn hẹp; lãnh đạo một số cấp ủy, chính quyền còn coi nhẹ triển khai công tác văn hoá, văn nghệ; đề xuất thêm chính sách hỗ trợ hoạt động tập luyện, biểu diễn văn nghệ; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng cao về văn hóa, văn nghệ…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Lộc, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức giao ban chuyên đề về công tác văn hoá, văn nghệ. Điều này cho thấy sự quan tâm và tính cấp thiết của việc đánh giá lại công tác này thời gian qua.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị từ nay đến cuối năm 2023, các đơn vị, địa phương cần tăng cường tuyên truyền về văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước như: 75 năm trận công đồn Phủ Thông (25/7/1948 – 25/7/2023); 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên (22/9/1943 – 22/9/2023); hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà thơ Nông Quốc Chấn (18/11/1923 – 18/11/2023)… Nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức để tham mưu, làm tốt công tác định hướng dư luận xã hội.

Động viên lực lượng văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tạo ra nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí quảng bá về tỉnh Bắc Kạn. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa trong đời sống xã hội. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hoạt động văn hóa trái quy định của pháp luật. Quan tâm phát hiện biểu dương các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.../.

Xem thêm