Khai mạc Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Ba Bể

Ngày 16/9, tại Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo năm 2022.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và tuyên truyền về công tác dân tộc, theo các chủ đề như: Bản đồ khẳng định chủ quyền Việt Nam qua các thời kỳ đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; hình ảnh, tư liệu quần đảo Hoàng Sa trước năm 1975; phiên bản các văn bản Hán-Nôm, Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành; hình ảnh về quần đảo Trường Sa hiện nay và hoạt động của cán bộ, chiến sỹ hải quân; những chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; đa dạng văn hóa các dân tộc…

Triển lãm trưng bày khoảng 150 tư liệu gồm khung tranh, đầu sách, phim giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa, cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Triển lãm trưng bày khoảng 150 tư liệu gồm khung tranh, đầu sách, phim giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa, cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc và truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa các dân tộc; các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; những giá trị của tôn giáo đối với đời sống xã hội.

Học sinh huyện Ba Bể tham quan triển lãm.

Học sinh huyện Ba Bể tham quan triển lãm.

Qua triển lãm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân huyện Ba Bể, đặc biệt là thế hệ trẻ với công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Triển lãm thu hút nhiều người dân địa phương đến tham quan.

Triển lãm thu hút nhiều người dân địa phương đến tham quan.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/9/2022./.

Đồng Lai

Xem thêm