Khảo sát công tác giảm nghèo tại huyện Pác Nặm

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 21/11, đoàn công tác của HĐND tỉnh Bắc Kạn do bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội làm trưởng đoàn làm việc với UBND huyện Pác Nặm để khảo sát thực hiện công tác giảm nghèo; việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023.
Đại biểu huyện Pác Nặm báo cáo công tác giảm nghèo; việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023.

Đại biểu huyện Pác Nặm báo cáo công tác giảm nghèo; việc thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn huyện năm 2023.

Năm 2023, công tác giảm nghèo tại huyện Pác Nặm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác giảm nghèo có chuyển biến tích cực. Các địa phương triển khai đồng bộ, đầy đủ, toàn diện chính sách giảm nghèo đến đúng đối tượng thụ hưởng. Việc quản lý, sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho mục tiêu giảm nghèo thực hiện đúng quy định. Người nghèo từng bước có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, có ý thức nhất định vươn lên thoát nghèo bền vững...

Tuy nhiên, công tác giảm nghèo của huyện Pác Nặm còn gặp nhiều khó khăn như: Số hộ nghèo chủ yếu phân bố tập trung ở thôn bản vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; số hộ nghèo mới phát sinh hằng năm lớn; chất lượng cuộc sống nhóm hộ thoát nghèo ở mức thấp, chưa bền vững nên khả năng tái nghèo cao…

Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Bà Đồng Thị Vân Thoa, Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu

tại buổi làm việc.

Về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Hằng năm, huyện đều dành nguồn ngân sách để thực hiện công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Đoàn khảo sát thực tế tại xã Nhạn Môn.

Đoàn khảo sát thực tế tại xã Nhạn Môn.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã ghi nhận, tổng hợp các ý kiến của huyện về các vấn đề có liên quan để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.

Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế tại xã Nhạn Môn./.

Xem thêm