Khảo sát, thu thập thông tin việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 28/7, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân- Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bắc Kạn cùng Đoàn công tác tiến hành khảo sát thu thập thông tin việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị trấn Phủ Thông, xã Cẩm Giàng (Bạch Thông); xã Dương Quang và phường Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Bắc Kạn).

Đoàn khảo sát làm việc tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.
Đoàn khảo sát làm việc tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát được nghe các địa phương báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11; đóng góp ý kiến dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; trao đổi một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng một số kiến nghị, đề xuất. Nhìn chung, các địa phương đã thực hiện tốt việc thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý của đơn vị; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ; các khoản huy động Nhân dân đóng góp; kết quả bình xét hộ nghèo… Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng còn tồn tại một số khó khăn, bất cập cần được giải quyết.

Đóng góp vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, một số ý kiến cho rằng để tránh tình trạng “xã đã công khai nhưng dân không biết” cần đa dạng hình thức công khai, có tính đến đặc thù vùng miền và có quy định bắt buộc đối với một số nội dung cụ thể cần phải công khai. Để phát huy dân chủ, trí tuệ của Nhân dân, không nên “hành chính hóa” nội dung quy định cử tri được có sáng kiến với cộng đồng. Về hiệu lực thi hành quyết định của cộng đồng dân cư, có ý kiến cho rằng chỉ cần trên 50% cử tri tán thành, ý kiến khác đề nghị tỷ lệ tán thành phải từ 70% trở lên để bảm đảm khi thực hiện sẽ thuận lợi hơn. Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát nhân dân cần được nâng lên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn…

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tại buổi làm việc. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cở sở, từ đó tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả của chuyến khảo sát sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp làm cơ sở tham gia đóng góp hoàn thiện dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở vào kỳ họp tới của Quốc hội./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm