Khu 1, xã Vân Tùng- Điểm sáng giảm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đến nay, xã Vân Tùng là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất của huyện Ngân Sơn, năm 2022, khu 1, xã Vân Tùng là điểm sáng trong thực hiện công tác giảm nghèo.
Căn nhà của hộ gia đình bà Sầm Thị Nhật, khu 1, xã Vân Tùng (Ngân Sơn).

Căn nhà của hộ gia đình bà Sầm Thị Nhật, khu 1, xã Vân Tùng (Ngân Sơn).

Những năm qua, khu 1, xã Vân Tùng đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội để giảm nghèo, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh so với mặt bằng chung của các khu vực khác trên địa bàn xã. Việc triển khai đồng bộ các chính sách, dự án giảm nghèo, Khu 1, xã Vân Tùng đã đạt được mục tiêu đề ra đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân trong khu 1. Đến nay, toàn khu có 143 hộ, thì chỉ còn 04 hộ thuộc diện nghèo, Khu 1 phấn đấu đến trước năm 2025 sẽ không còn hộ nghèo.

Đầu năm 2022, bà Sầm Thị Nhật thuộc diện hộ nghèo của Khu 1, điều kiện phát triển kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ gia đình vươn lên thoát nghèo, địa phương đã vận động Nhân dân trong toàn khu góp tiền hỗ trợ gia đình mua trâu về chăn nuôi “làm vốn”. Cùng với đó, thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ gia đình tổ chức sản xuất, tìm việc làm phù hợp. Qua bình xét cuối năm 2022 gia đình bà Nhật đã thoát nghèo.

Được hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản góp phần giúp gia đình bà Sầm Thị Nhật thoát nghèo.

Được hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản góp phần giúp gia đình bà Sầm Thị Nhật thoát nghèo.

Bà Sầm Thị Nhật chia sẻ: "Nhờ sự giúp đỡ, chia sẻ của các hộ dân có điều kiện kinh tế tốt hơn của Khu 1 cho gia đình tôi từ việc hỗ trợ tiền mua trâu đến kiến thức chăn nuôi, động viên trong lao động sản xuất… nên đến năm nay gia đình tôi đã được thoát nghèo. Tôi rất biết ơn tấm lòng chia sẻ của mọi người dân trong Khu 1 và từ đây bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa trong lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên để tiếp tục giúp các hộ khác còn khó khăn hơn mình".

Tương tự gia đình bà Sầm Thị Nhật, đầu năm 2022 gia đình ông Lò Văn Mục ở Khu 1 cũng là hộ thuộc diện nghèo, khó khăn nhất là ngôi nhà của gia đình được làm bằng gỗ đã nhiều năm, nay đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Trước nỗi lo đó, gia đình ông đã được địa phương tìm nhiều cách để hỗ trợ, đầu tiên là vận động các hộ gia đình là đảng viên hỗ trợ, chia sẻ và vận động từ các mạnh thường quân, cộng đồng Khu 1 đứng ra bảo lãnh vay tín chấp số tiền 40 triệu đồng từ Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ. Từ đây căn nhà xây khang trang rộng hơn 100m2 của gia đình đã hoàn thiện vào cuối năm 2022. Có nhà mới, gia đình cũng đã thoát nghèo nhờ sự chung tay của cộng đồng và Nhà nước hỗ trợ.

Ông Chu Thanh Tương, Trưởng khu 1, xã Vân Tùng

Ông Chu Thanh Tương, Trưởng khu 1, xã Vân Tùng

Chia sẻ với chúng tôi về cách làm trong công tác giảm nghèo ở địa phương trong những năm qua, ông Chu Thanh Tương, Trưởng Khu 1, xã Vân Tùng cho biết: "Để có được kết quả giảm nghèo như ngày hôm nay chúng tôi đã đưa nội dung triển khai của Khu 1 từ việc nhỏ đến việc lớn ra tập thể để bàn, xin ý kiến tập thể để từ đó thống nhất đưa vào nghị quyết để thực hiện. Đối với các hộ nhận thức còn hạn chế thì mình còn phải cầm tay chỉ việc, hỗ trợ bằng nhiều hình thức cả về vật chất và tinh thần, tư vấn các hộ để tạo động lực cho chính họ phải cố gắng phấn đấu lao động, sản xuất thì mới thoát nghèo được".

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND xã Vân Tùng, Khu 1 là một trong những cơ sở có tinh thần đoàn kết cao, nhờ sự chia sẻ của cộng đồng dân cư, cách làm linh hoạt của lãnh đạo khu mà trong những năm qua tỷ lệ giảm nghèo của Khu 1 đã giảm rất rõ rệt qua từng năm góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm còn 122/885 hộ bằng 13,78%. Nhờ những kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo những năm qua, Khu 1 được xã Vân Tùng đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng. Khu 1 xứng đáng là điểm sáng trong giảm nghèo ở địa phương, góp phần tạo động lực cho các hộ dân thuộc diện nghèo khác vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới./.

Văn Lạ

Xem thêm