Kiểm tra công vụ tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Đồn

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 01/6, đoàn kiểm tra công vụ của tỉnh Bắc Kạn tiến hành kiểm tra công vụ đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Đồn.
Đoàn Kiểm tra công vụ do ông Lê Thanh Hải, Chánh thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại UBND xã Bản Thi.

Đoàn Kiểm tra công vụ do ông Lê Thanh Hải, Chánh thanh tra Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tại UBND xã Bản Thi.

Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức của UBND 05 xã, thị trấn, gồm: Phương Viên, Ngọc Phái, Bản Thi, Yên Thịnh, thị trấn Bằng Lũng và 09 cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Chợ Đồn.

Qua thực tế kiểm tra cho thấy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị khá tốt. Cơ bản các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định. Phần lớn các thủ tục hành chính được xử lý đúng hạn. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Tuy nhiên, còn một số trường hợp chưa đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, đề nghị khắc phục ngay./.

Xem thêm