Kiến nghị của 59 hộ dân ở Đồng Luông đang được xem xét toàn diện, thấu đáo

0:00 / 0:00
0:00

BBK - Ngày 16/4/2024, Báo Bắc Kạn nhận được đơn kiến nghị có chữ ký của 59 hộ dân ở thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) với nội dung không đồng ý với chủ trương thu hồi đất. 

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng thôn Đồng Luông chỉ phần đất người dân hiện đang trồng cây nằm trong phần diện tích thu hồi.

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng thôn Đồng Luông chỉ phần đất người dân hiện đang trồng cây nằm trong phần diện tích thu hồi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, toàn bộ khu đất đã được UBND tỉnh Bắc Kạn thu hồi đất lâm nghiệp giao cho Công ty Cổ phần SAHABAK tại Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 tại xã Quảng Chu, diện tích 923,1ha và giao cho UBND huyện Chợ Mới, UBND xã Quảng Chu phối hợp quản lý và xây dựng phương án sử dụng đất đảm bảo hiệu quả.

Ngày 11/3/2024, UBND tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 1512/UBND-NNTNMT về việc tổ chức họp, đối thoại với Nhân dân, giao UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo xã Quảng Chu tổ chức đối thoại với 118 hộ gia đình, cá nhân liên quan đến việc thống kê, kiểm đếm, xác nhận tài sản trên khu đất UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty Cổ phần SAHABAK tại Quyết định số 1899/QĐ-UBND ngày 21/10/2020. Diện tích 339ha đất tại xã Quảng Chu đã được kiểm đếm, có xác nhận của chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần SAHABAK, nhưng chưa được các hộ dân là đồng sở hữu ký xác nhận.

Thực hiện nội dung văn bản trên, ngày 12/4/2024, UBND huyện Chợ Mới tổ chức buổi đối thoại với Nhân dân tại Nhà Văn hóa thôn Đồng Luông. Tham gia buổi đối thoại có lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới, các phòng chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Quảng Chu cùng 30 hộ dân.

Nội dung buổi đối thoại có 03 nhóm ý kiến thắc mắc chính, cụ thể: Thứ nhất, các hộ dân chưa xác nhận khối lượng kiểm đếm vì chưa thống nhất được số liệu kiểm đếm giữa các hộ gia đình và đơn vị tư vấn (số lượng cây trên đất và diện tích chưa phù hợp, có một số diện tích chưa kiểm đếm hết). Thứ hai, đề nghị cấp có thẩm quyền giao lại phần diện tích đất cho các hộ dân để tiếp tục canh tác trồng rừng vì tại thôn Đồng Luông thực hiện nhiều dự án như: Dự án đường BOT Thái Nguyên – Chợ Mới, dự án Cụm Công nghiệp Quảng Chu, người dân bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp, hiện không còn đất để canh tác. Ba là, phần diện tích đã thu hồi của Công ty SAHABAK, tới đây UBND tỉnh sẽ giao cho doanh nghiệp thuê đất thì có thể hướng dẫn cho các hộ dân thành lập hợp tác xã thuê lại để trồng rừng trên diện tích trên, để người dân ổn định sản xuất.

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu.

Sau buổi đối thoại, do chưa yên tâm với nội dung đã được trả lời tại buổi đối thoại nên 59 hộ dân ở thôn Đồng Luông (có người tham gia buổi đối thoại, có người không tham gia) đã làm đơn kiến nghị đến một số cơ quan chức năng có thẩm quyền của huyện, của tỉnh. Trong đơn, người dân mong muốn được hướng dẫn thành lập hợp tác xã để quản lý và phát triển kinh tế rừng; mong muốn UBND huyện giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ dân để tự quản lý và canh tác...

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng thôn Đồng Luông (cũng là người đứng tên ký trong đơn kiến nghị) cho biết: Thôn Đồng Luông hiện có 118 hộ dân, trong đó còn 18 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo, đời sống bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Sau khi biết được chủ trương của tỉnh thu hồi phần đất khoảng hơn 300ha là rừng sản xuất, trồng cây keo để cho doanh nghiệp thuê, người dân mong muốn được hướng dẫn thành lập hợp tác xã để thuê đất đó và sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đồng thời, bà con mong các cấp có thẩm quyền xem xét, rà soát lại nguồn gốc ở một số diện tích đất canh tác từ những năm 1980 để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân chủ động quản lý, bảo vệ và canh tác.

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.

Theo văn bản số 1142/UBND-TNMT ngày 26/4/2024 của UBND huyện Chợ Mới về việc giải quyết đơn thư của 59 hộ gia đình, cá nhân thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu thì hướng giải quyết của chính quyền địa phương như sau: Đối với với các hộ gia đình, cá nhân đề nghị hướng dẫn thành lập hợp tác xã để xin thuê lại toàn bộ phần diện tích đất đã thu hồi của Công ty Cổ phần SAHABAK, nội dung này đề nghị các hộ gia đình, cá nhân làm việc trực tiếp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện hoặc Liên minh Hợp tác xã tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn để được hướng dẫn thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau khi thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã thì thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư, thủ tục về đất đai theo quy định. Việc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất phải phù hợp với phương án sử dụng đất đã được phê duyệt.

Đối với ý kiến của các hộ đề nghị giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ gia đình: Theo phương án sử dụng đất, khu đất trên đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 591/UBND-NNTNMT ngày 29/01/2021 là giao cho các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp thuê đất theo quy định. Mặt khác, hiện nay các quy định của pháp luật về đất đai không quy định việc giao đất của tổ chức đang quản lý cho hộ gia đình, cá nhân. UBND tỉnh cũng chưa có chủ trương giao đất của tổ chức đang quản lý cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Do vậy, việc các hộ đề nghị giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng phải xem xét cụ thể quá trình sử dụng đất và phải đảm bảo các quy định của pháp luật về đất đai./.

Xem thêm