Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm

Chiều 16/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Chiều 16/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh đã tăng cường củng cố và phát triển tổ chức, thành lập được chi bộ đảng. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, quản lý giai đoạn 2021-2026, đóng góp ý kiến cho 12 dự thảo tờ trình UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh của các sở, ban, ngành về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đăng ký dự án Khai thác, sử dụng kiến thức bản địa trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của đồng bào dân tộc thiểu số vùng đệm Vườn Quốc gia Ba Bể.

Tại Hội nghị, đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về Kế hoạch tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2021; biểu quyết nhất trí kết nạp Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Kạn vào Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh.

Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các Hội KH&KT sẽ tổ chức chấm giải và tổng kết Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 6; tổ chức xét chọn, tôn vinh danh hiệu "Trí thức tiêu biểu về khoa học và công nghệ", "Điển hình lao động sáng tạo", "Tài năng trẻ về khoa học và công nghệ" trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ nhất, năm 2021. Tiếp tục tham gia xét duyệt và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học của tỉnh.../.

Bích Phượng

Xem thêm