Mở lớp truyền dạy hát Then cổ, lượn Cọi, lượn Phong slư

Huyện Chợ Đồn vừa tổ chức khai giảng lớp truyền dạy hát Then cổ, lượn Cọi, lượn Phong slư cho 73 học viên có chung sở thích hát Then, đàn Tính trên địa bàn.

Lớp học Then cổ
Học viên học hát các bài Then cổ.

Trong đó, lớp Then cổ có 43 học viên; lượn Cọi, lượn Phong slư có 30 học viên.

Lớp học được những nghệ nhân, người có nhiều kinh nghiệm phổ biến kiến thức cơ bản về nguồn gốc, lịch sử của hát Then cổ, lượn Cọi, lượn Phong slư; truyền dạy một số kỹ năng hát Then cổ nguyên gốc, hát lượn Cọi, lượn Phong slư.

Thông qua lớp truyền dạy góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong giữ gìn, bảo tồn, lưu giữ các làn điệu dân ca Tày truyền thống./.

Thu Trang

Xem thêm