Mỗi cán bộ phải có kỹ năng, phương pháp, cách làm dân vận phù hợp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ phụ trách, tham mưu công tác dân vận của cấp ủy từ tỉnh đến các sở ngành, hội, đoàn thể...
Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn nghiêm túc chấp hành về thời gian, trong quá trình nghe có trách nhiệm liên hệ thực tiễn, trao đổi những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Từ sau hội nghị này, trở về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực mong muốn đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ Trưởng vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương với bề dày kinh nghiệm, lý luận sẽ chia sẻ, trao đổi đặc biệt là kinh nghiệm của cả nước, của các địa phương… để tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới…

Ngay sau phát biểu khai mạc, đồng chí Phương Thị Thanh đã truyền đạt đến các đại biểu dự hội nghị chuyên đề “Công tác dân vận trong tình hình mới”. Sau khi giới thiệu những điểm mới về công tác dân vận trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và công tác dân vận của tỉnh Bắc Kạn; đồng chí đặc biệt nhấn mạnh về trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện công tác dân vận. Theo đó từng cán bộ, đặc biệt là cán bộ phụ trách tham mưu cần chủ động cập nhật những chủ trương mới, chính sách mới; phải có kỹ năng dân vận để có phương pháp, cách làm phù hợp. Người đứng đầu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, thái độ trong thực thi công vụ, thái độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân…

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ Trưởng vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ Trưởng vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Vụ Trưởng vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương trình bày chuyên đề “Công tác dân vận của cơ quan nhà nước và kinh nghiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở”.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh. Thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận tại đơn vị, địa phương…/.

Xem thêm