Một điển hình tiên tiến trong lĩnh vực khoa học công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trách nhiệm với công việc, gần gũi với mọi người xung quanh... là cảm nhận của hầu hết mọi người khi tiếp xúc với Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng, viên chức của Trung tâm Ứng dụng KHCN và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Trung tâm) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn...
Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng truyền đạt kiến thức tại một lớp tập huấn.

Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng truyền đạt kiến thức tại một lớp tập huấn.

Ở vị trí công việc của mình, Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng được lãnh đạo Trung tâm giao thực hiện khá nhiều nhiệm vụ, như: Tham gia chuyển giao kỹ thuật về lĩnh vực chăn nuôi, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm khoa học công nghệ của đơn vị; chủ trì, trực tiếp tham mưu hoạt động tư vấn liên kết cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các dự án liên kết thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì, tham mưu, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi; chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã... Để việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao, anh Hưởng luôn chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nhiệm vụ, bảo đảm triển khai đúng tiến độ phù hợp với thực tế.

Quá trình trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng luôn nhấn mạnh rằng, bên cạnh việc cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mong muốn lớn nhất là thông qua các hoạt động của mình nhằm đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi vào thực tiễn sản xuất. Bởi, thực tế cho thấy, nếu các đơn vị, doanh nghiệp, các hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sẽ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học - công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Với các nhiệm vụ được giao, Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng luôn là người năng động, chủ động trong công việc. Thành tích đó đã góp phần không nhỏ giúp đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Từ nền tảng của các năm trước và căn cứ nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị giao, trong hai năm 2022 và 2023, Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng chủ trì, phối hợp tổ chức, tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ, như: Phối hợp xây dựng mô hình “Nuôi lợn bản địa bằng thảo dược để chế biến một số sản phẩm đặc sản phục vụ du lịch” thuộc đề tài “Nghiên cứu phát triển sản phẩm nông lâm nghiệp đặc thù theo chuỗi giá trị phục vụ du lịch khu vực hồ Ba Bể và vùng phụ cận”; tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân tại các huyện được 14 lớp với 420 học viên tham gia; trực tiếp tư vấn xây dựng liên kết cho 10 hợp tác xã thực hiện dự án liên kết thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025…

Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng (bên phải ảnh), trao đổi với phóng viên.

Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng (bên phải ảnh), trao đổi với phóng viên.

Đặc biệt, trong năm 2023, Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng là thành viên chính của nhóm tác giả sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tư vấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các dự án liên kết hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” được Giám đốc Trung tâm công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2023. Sáng kiến này đã được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài cấp cơ sở năm 2023 tại Quyết định số 243/QĐ-SKHCN ngày 12/12/2023.

Bằng sự cố gắng và kết quả, thành tích đạt được, Thạc sĩ Nguyễn Công Hưởng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ trong các năm 2022 và 2023./.

Xem thêm