Một số hộ dân ở Đôn Phong gặp vướng mắc về đất đai

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Quá trình thực hiện tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể, 09 hộ dân ở thôn Bản Chiêng và Vằng Bó, xã Đôn Phong (Bạch Thông) cho rằng cấp có thẩm quyền xác định nguồn gốc đất chưa chính xác, dẫn đến việc đất của các hộ này bị lấy làm đường nhưng chưa được thống kê đền bù. 
Một số hộ dân cho rằng một phần đất rừng gia đình quản lý bị thu hồi để làm đường nhưng do chưa xác định chính xác nguồn gốc đất nên chưa được chi trả, đền bù theo quy định.

Một số hộ dân cho rằng một phần đất rừng gia đình quản lý bị thu hồi để làm đường nhưng do chưa xác định chính xác nguồn gốc đất nên chưa được chi trả, đền bù theo quy định.

Anh Đặng Văn Thủy, người dân thôn Bản Chiêng cho biết: Tổng diện tích gia đình nhận giao khoán bảo vệ rừng với cấp có thẩm quyền từ năm 1993 là 15,8ha, đến năm 2004 khi đo đạc lại chính xác thì còn 13,8ha. Khi làm tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, gia đình đã bị "hụt đi" khoảng 2ha.

Anh Đặng Văn Thủy trao đổi với phóng viên.

Theo tìm hiểu được biết, trong quá trình thực hiện, các đơn vị liên quan đã vận dụng bản đồ lâm nghiệp năm 2004 và xác định những diện tích trên là rừng phòng hộ. Qua đối chiếu, các hộ dân nói trên không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng phòng hộ thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ bản là cây rừng tự nhiên. Tuy nhiên, sau đó người dân cho rằng phần đất này là rừng tự nhiên sản xuất do các gia đình quản lý, không phải rừng phòng hộ, không phải đất do xã quản lý. Do đó đến tháng 11/2023, các hộ dân này thống nhất làm đơn gửi UBND huyện đề nghị xem xét giải quyết.

Sau đó, cơ quan chuyên môn huyện Bạch Thông phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành kiểm tra, xác minh, đối chiếu với Bản đồ quy hoạch 03 loại rừng của xã Đôn Phong (được ban hành tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn); Hạt Kiểm lâm huyện cũng đối chiếu với bản đồ quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn trước (2007-2018), ban hành theo Quyết định số 757/2007/QĐ-UBND ngày 21/5/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn, trong đó cũng thể hiện trạng thái là "HG2" (rừng hỗn giao TN-G tự nhiên núi đất) là chức năng rừng tự nhiên sản xuất.

Sau khi cơ quan chức năng của huyện kiểm tra, xác minh, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, để giải quyết kiến nghị của công dân, UBND huyện Bạch Thông có Văn bản số 2845/UBND-TNMT ngày 28/12/2023, nội dung nêu rõ: Đề nghị UBND xã Đôn Phong xác định chính xác nguồn gốc sử dụng đất của 09 hộ (lấy ý kiến xác nhận của các hộ dân trong thôn và khẳng định 09 hộ đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp), báo cáo UBND huyện trước ngày 03/01/2024. Đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn (chủ đầu tư) chỉ đạo Tổ công tác thống kê, kiểm đếm phối hợp với UBND xã Đôn Phong, các hộ gia đình, cá nhân xác minh thực địa, lập lại bản đồ thu hồi đất và phối hợp xác minh nguồn gốc sử dụng đất; thời điểm, quá trình sử dụng đất của 09 hộ dân nêu trên. Sau khi có kết quả, đề xuất Hội đồng bồi thường GPMB dự án giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân theo quy định.

Khoản 1, Điều 101 Luật Đất đai 2013, quy định: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, ông Hà Kim Oanh.

Thời điểm này, chủ đầu tư và các đơn vị chức năng liên quan đang tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết sự việc trên. Báo Bắc Kạn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có kết quả giải quyết./.

Xem thêm