Na Rì: Hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ, các đoàn thể và sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Na Rì đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lĩnh vực nông nghiệp hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng
Lĩnh vực nông nghiệp đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Tổng diện tích cây trồng hằng năm của huyện thực hiện được hơn 9.550ha, đạt hơn 101% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 34.400 tấn, đạt hơn 100% kế hoạch; bình quân lương thực đạt hơn 817 kg/người/năm, đạt hơn 102% kế hoạch. Diện tích cây ăn quả hiện có hơn 809ha, đạt hơn 100% kế hoạch. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu/ha/năm trở lên thực hiện được hơn 520ha, đạt hơn 104% kế hoạch. Huyện có 22 sản phẩm OCOP gồm 21 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 5 sao. Trồng rừng hơn 522ha, đạt hơn 104% kế hoạch của huyện và đạt hơn 137% kế hoạch tỉnh giao. Tổng đàn đại gia súc hơn 13.000 con, đạt trên 102% kế hoạch; đàn lợn hơn 47.900 con, đạt trên 111% kế hoạch; đàn gia cầm hơn 891.600 con, đạt trên 102% kế hoạch.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến nay bình quân mỗi xã đạt 12,75/19 tiêu chí. Trong đó xã Kim Lư đã đạt 19 tiêu chí và duy trì xã nông thôn mới nâng cao, xã Cường Lợi đạt 16 tiêu chí; 13 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí; 01 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều kết quả nổi bật. Năm 2021 toàn huyện có 9.154 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm hơn 90%; 218 khu dân cư đạt Khu dân cư văn hóa, đạt hơn 98%; 106/108 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 98%. Kết thúc năm học 2020 – 2021, số trẻ hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt 100%; số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, số học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt hơn 99%. Toàn huyện hiện có 5 trường học đạt chuẩn quốc gia. Tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện qua rà soát có 3.953/10.181 hộ, chiếm 38,83%. Tổng số hộ cận nghèo là 807 hộ, chiếm 7,93%.

Đến nay, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đạt trên 90% dân số trên 18 tuổi đang có mặt trên địa bàn huyện; tổ chức xong đợt 1 tiêm vắc xin cho trẻ đủ 12 - 17 tuổi; tổng số trẻ đã tiêm mũi 1 là 2.591 em, đạt trên 93%, đảm bảo sử dụng hiệu quả tối đa liều vắc xin được cấp và kế hoạch tiêm chủng đề ra.

Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân bảo đảm chất lượng. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 129%. Thực hiện khám, chữa bệnh tại các tuyến được 25.000 lượt; duy trì tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, có 17/17 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế.  Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, công tác  bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới được thực hiện tốt. Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay thực hiện hỗ trợ nhóm đối tượng F0, F1 cách ly y tế theo quy định được 294 người với số tiền hơn 467 triệu đồng.

Đồng chí Nông Văn Nguyên– Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có bước phát triển, các chỉ tiêu phát triển kinh tế cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Các loại cây trồng đạt kế hoạch, sản lượng cao, phát triển kinh tế tập thể có bước phát triển. Lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng hơn 120%. Huyện đã thực hiện tốt Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy về quản lý khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái phép, phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững, các vụ việc đều được phát hiện và xử lý kịp thời, tỷ lệ khám phá án chung đạt 99%.

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại, năm 2022, huyện Na Rì tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể. Trong đó, giao kế hoạch phát triển KT- XH ngay từ đầu năm cho các địa phương, trên cơ sở đó các địa phương giao đến từng thôn, bản. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tập thể và thu hút đầu tư, đặc biệt quản lý và thực hiện tốt các nguồn vốn đầu tư công và chương trình chính sách. Ngay từ đầu năm thực hiện các giải pháp thu ngân sách, rà soát các nguồn thu. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tiểu thủ công nghiệp phát triển, tổ chức thực hiện một số đề án đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thông qua, cụ thể là triển khai thực hiện Đề án nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và Đề án phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.../.

Duy Khánh                                                                                                 

Xem thêm