Nâng cao chất lượng kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Trước tình hình thị trường dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn ngày càng sôi động và đa dạng, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường hoạt động chuyên môn, kịp thời phát hiện các sản phẩm kém chất lượng, hàng giả lưu hành, góp phần bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Chuẩn bị mẫu phân tích tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh.
Chuẩn bị mẫu phân tích tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh.

Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh và nỗ lực của đơn vị, hiện nay Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm đang duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 với tổng số 57 phép thử được công nhận; duy trì phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phòng thí nghiệm – GLP” với 44 phép thử. Nhằm khai thác hiệu quả phòng thí nghiệm, đơn vị triển khai thực hiện các kỹ thuật cơ bản cũng như các kỹ thuật tiên tiến vào công tác kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe người dân; kiểm nghiệm đầy đủ các tiêu chí của sản phẩm phục vụ đánh giá chất lượng toàn diện theo định hướng của hệ thống kiểm nghiệm.

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, hằng năm Trung tâm xây dựng chỉ tiêu số mẫu để kiểm tra chất lượng; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Chỉ tính riêng năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã tổ chức giám sát chất lượng thuốc theo kế hoạch tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập tuyến huyện, tỉnh; 20 trạm y tế xã, phường và 152 cơ sở hành nghề dược tư nhân, đạt 101,3% kế hoạch; giám sát chất lượng mỹ phẩm tại 70 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn; kiểm nghiệm được 899 mẫu thuốc, mỹ phẩm và các mẫu khác.

Qua kiểm tra, Trung tâm đã phát hiện 01 mẫu thuốc giả (Terpin/Codein), 12 mẫu thuốc không đạt chất lượng (chiếm 1,8%). Một số đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn trữ thuốc quá hạn sử dụng, thuốc không được phép lưu hành; hoặc trong quá trình bảo quản chưa đạt về yêu cầu nhiệt độ, độ ẩm.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm nghiệm thuốc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Hà Thị Thương cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng; chủ động giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm theo kế hoạch được giao, góp phần bảo đảm an toàn chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân./.

Việt Bắc

Xem thêm