Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

Công tác phối hợp giải quyết khiếu nại tố cáo; giải pháp ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt; tình trạng khiếu nại, kiến nghị lĩnh vực đất đai tăng… là những vẫn đề được các đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X.

Trả lời câu chất vấn của đại biểu Hoàng Xuân Sơn đơn vị huyện Chợ Mới về giải pháp để có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Kạn, ông Ma Trương Thiêm cho biết tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo gửi nhiều cấp, nhiều nơi, theo Luật Khiếu nại tố cáo chỉ có một nơi giải quyết đúng thẩm quyền, do vậy trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tiếp nhận được nhiều đơn thư gửi như tình trạng này. Chúng tôi đã hướng dẫn người dân chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền để giải quyết…

Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm trả lời chất vấn
Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm trả lời chất vấn.

Một trong những giải pháp quan trọng được Chánh Thanh tra tỉnh đề cập đó là hằng năm phải thường xuyên tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ thụ lý đơn, cán bộ trực tiếp giải quyết những nội dung này để tham mưu cho thủ trưởng của mình làm đúng thẩm quyền. Thủ trưởng, người đứng đầu các đơn vị khi nhận được đơn thư phải tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm…

Liên quan đến vấn đề ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt trên địa bàn tỉnh mà đại biểu Lê Thị Hương đơn vị huyện Chợ Mới nêu, Chánh Thanh tra tỉnh đề xuất một số giải pháp như tăng cường sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc và chịu trách nhiệm khi để xảy ra trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng. Tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ gắn với việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế kiểm soát quyền lực và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện nghiêm các quy định về sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ, chuyển đổi vị trí việc làm theo đúng quy định, chú trọng chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức trong lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm quy định về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, công khai thời gian, địa điểm tiếp dân. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất hoạt động thực thi công vụ. Kiên quyết xử lý các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp trong quá thực thi nhiệm vụ, công vụ…

Đại biểu Nguyễn Thị Hoà đơn vị huyện Pác Nặm chất vấn Chánh Thanh tra tỉnh.
Đại biểu Nguyễn Thị Hoà đơn vị huyện Pác Nặm chất vấn Chánh Thanh tra tỉnh.

Về nguyên nhân, giải pháp tình trạng khiếu nại, kiến nghị xảy ra nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai được đại biểu Nguyễn Thị Hoà đơn vị huyện Pác Nặm chất vấn, Chánh Thanh tra tỉnh thông tin: Qua công tác tổng hợp, theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, thời gian qua, lượng đơn thư thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng hơn 70% tổng số đơn thư. Nội dung đơn tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý, sử dụng đối với đất lâm nghiệp có nguồn gốc liên quan các lâm trường… Đây cũng là những vấn đề kéo dài nhiều năm, đến nay các địa phương chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên nhân chủ yếu do một số quy định liên quan đến đất đai hiện chưa đồng bộ, chồng chéo và có những quy định chưa hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời. Chính sách pháp luật về đất đai có thay đổi qua các thời kỳ, các giai đoạn, do đó dẫn đến việc so bì của người dân trong thụ hưởng chính sách. Quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai rất chặt chẽ, người dân và doanh nghiệp thường không nắm rõ quy định và lúng túng trong quá trình thực hiện dẫn đến thủ tục hành chính bị kéo dài.

Để hạn chế khiếu nại, kiến nghị về đất đai và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm, Thanh tra tỉnh, cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp phải tiếp tục thường xuyên rà soát các quy định của pháp luật về đất đai, kịp thời phát hiện những vấn đề mâu thuẫn, bất cập, chưa phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, thay thế. Nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, từ đó nâng cao sự hài lòng của người dân. Kiên quyết xử lý đúng quy định các vi phạm pháp luật về đất đai để đảm bảo nghiêm minh và công bằng đối với người sử dụng đất…

Chánh Thanh tra tỉnh đã nhận được 04 lượt chất vấn. Ý kiến của các đại biểu đã được Chánh thanh tra tỉnh tiếp thu, trả lời./.

Nông Vui

Xem thêm