Ngân hàng Nhà nước và Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn ký kết kế hoạch phối hợp

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Chiều 11/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn tổ chức ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 – 2027.
Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi lế.Đồng chí Đoàn Sỹ Quý, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn phát biểu tại buổi lế.

Chương trình ký kết kế hoạch phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Hội LHPN tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới cho phụ nữ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong ngành Ngân hàng và tăng cường năng lực của các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn trong thực hiện hoạt động tài chính vi mô; tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận thuận lợi các nguồn vốn tín dụng phù hợp, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu theo quy định.

Đồng chí Triệu Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Triệu Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, hai đơn vị thống nhất các nội dung phối hợp như: Triển khai có hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và các loại hình tín dụng khác; phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, trong đó tập trung vào giáo dục tài chính cho phụ nữ, góp phần hạn chế “tín dụng đen”; nâng cao nhận thức và tiến tới thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030; tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác truyền thông về hoạt động của hai đơn vị, công tác an sinh xã hội và các hoạt động khác.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và Hội LHPN tỉnh ký kết và triển khai Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 - 2027.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn và Hội LHPN tỉnh ký kết và triển khai Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 - 2027.

Căn cứ nội dung phối hợp và chức năng nhiệm vụ của mỗi bên, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ triển khai kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích đề ra. Hằng năm, hai bên rà soát kế hoạch hoạt động làm cơ sở đánh giá, điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp, thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động kết nối hợp tác để triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp đã đề ra, đồng thời nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ./.

Xem thêm