Ngân Sơn phấn đấu thu ngân sách đạt 28 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, huyện Ngân Sơn phấn đấu thu ngân sách 28 tỷ đồng, tăng 5 tỷ đồng so với năm 2022. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ những ngày đầu năm 2023 huyện Ngân Sơn đã đề ra các giải pháp và tích cực thực hiện.
Phần lớn thu ngân sách của huyện Ngân Sơn từ các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản.

Phần lớn thu ngân sách của huyện Ngân Sơn từ các đơn vị khai thác, chế biến khoáng sản.

Nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện Ngân Sơn chủ yếu ở một số lĩnh vực: Thu từ thuế phí, lệ phí; khu vực doanh nghiệp Nhà nước; khu vực công ty, doanh nghiệp tư nhân khai thác, sản xuất kinh doanh trên địa bàn; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…

Ngay từ những ngày đầu năm 2023, huyện Ngân Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường đôn đốc thu, nhất là thuế nợ đọng từ các năm trước; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế./.

Xem thêm