Những khó khăn, thách thức trong giảm nghèo đa chiều

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thời gian qua, huyện Na Rì đã tích cực triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo. Tuy nhiên, việc thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều của huyện vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tại các thôn bản vùng cao, vùng sâu.

Theo ông Bàn Văn Lê, trưởng thôn Nà Mới, xã Trần Phú: Thôn hiện có 29 hộ dân thì có 18 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo. Khó khăn trong công tác giảm nghèo của thôn là đất canh tác cằn cỗi, nhiều diện tích đất ruộng phụ thuộc vào nước mưa. Hằng năm, những diện tích đất ruộng phụ thuộc nước tưới được chuyển sang trồng cây màu, tuy nhiên, năng suất thấp, giá trị kinh tế thu được không cao; nhiều hộ thiếu nhân lực lao động hoặc trình độ nhận thức trong canh tác sản xuất hạn chế; thiếu vốn, khoa học kỹ thuật...

Trần Phú là xã đang phấn đấu về đích nông thôn mới, tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo địa phương, tiêu chí Tỷ lệ hộ nghèo và Thu nhập rất khó khăn để đạt được chuẩn theo quy định của Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Theo ông Hoàng Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Phú, hết tháng 12/2023, tỷ lệ nghèo, cận nghèo đa chiều của xã còn chiếm hơn 45%.

Năm 2024, xã Trần Phú phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,83% (tương đương 43 hộ) trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm trên 9,63%/năm (tương đương với 20 hộ cận nghèo); 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được vay vốn phát triển sản xuất; giải quyết việc làm cho 50 lao động; đào tạo nghề cho 50 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp; phấn đấu 70% hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở đảm bảo chất lượng...

Nhiều thửa ruộng của bà con xã Trần Phú đã làm đất, nhưng do thiếu nước nên không thể cấy.

Nhiều thửa ruộng của bà con xã Trần Phú đã làm đất, nhưng do thiếu nước nên không thể cấy.

Các giải pháp chỉ đạo thực hiện là duy trì các chuỗi liên kết như: Chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ dong riềng của HTX Công Thành Phát; mô hình trồng bí xanh, bí đỏ của HTX dịch vụ tổng hợp Na Rì và chuỗi khoai tây của HTX Bình Minh; mô hình nuôi lợn bản địa của HTX Trần Phú...

Côn Minh là xã nhiều năm "lỡ hẹn" về đích nông thôn mới. Theo bà Nông Thị Sen, Bí thư Đảng ủy xã thì 02 năm qua, xã "lỡ hẹn" về đích NTM chủ yếu do chưa đạt tiêu chí Thu nhập và tiêu chí Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều. Đến hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn chiếm hơn 27%. Nguyên nhân chính là do một bộ phận hộ nghèo chưa muốn thoát ra khỏi hộ nghèo, còn tư tưởng muốn hưởng hỗ trợ của Nhà nước nên khi xã thực hiện rà soát, chấm điểm khai chưa đúng thực tế; một số mô hình triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo chưa thực sự có hiệu quả như mong muốn...

Bà Nông Thị Diệp, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Na Rì chia sẻ: "Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo có giảm so với năm 2022 là 3,91%, đạt trên 110% chỉ tiêu kế hoạch của huyện và tỉnh giao. Tuy nhiên, số hộ nghèo của huyện vẫn còn hơn 3.300 hộ với trên 14.000 nhân khẩu, chiếm 32,53%; số hộ cận nghèo còn 8,9%, tăng 1,18% so với thời điểm cuối năm 2022. Tỷ lệ hộ cận nghèo tăng do nhiều hộ nghèo thoát lên cận nghèo nhưng số hộ cận nghèo thoát nghèo còn thấp.

Cũng theo bà Diệp, những năm qua, công tác giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo luôn được huyện quan tâm thực hiện kịp thời. Khó khăn là do hằng năm, các văn bản hướng dẫn của cấp trên thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo thường có bổ sung, sửa đổi, do đó, phải đến giữa năm cấp cơ sở mới triển khai được; bên cạnh đó, việc thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trồng cây ăn quả hoặc nuôi lợn, gà cũng phải có thời gian mới có kết quả..."

Kế hoạch số 50/KH-UBND của UBND huyện Na Rì ngày 20/02/2024 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, đề ra mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 đạt từ 3,6% trở lên.

Xã Trần Phú hiện còn hơn 20 hộ nhà ở tạm cần hỗ trợ.

Xã Trần Phú hiện còn hơn 20 hộ nhà ở tạm cần hỗ trợ.

Huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo như: Chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, y tế, nhà ở, điện, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, cận nghèo… Đảm bảo hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các hộ chính sách khác được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, phấn đấu thực hiện các giải pháp phù hợp để đạt mục tiêu giảm nghèo đề ra./.

Xem thêm