Pác Nặm: Tổ chức Chương trình tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở năm 2022

Từ ngày 16 đến 27/5, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Pác Nặm phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn tổ chức các buổi biểu diễn tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở tại 10/10 xã của huyện.

Chương trình với các tiết mục văn nghệ cổ động ca ngợi Đảng, quê hương đất nước, kịch thông tin và nội dung tuyên truyền miệng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy…

Chương trình tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở tại xã Bằng Thành
Chương trình tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở năm 2022 tại xã Bằng Thành.

Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân và động viên Nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm