Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

BBK - Ngày 18/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 4754/BTTTT-CĐSQG về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Mời quý độc giả quét mã QR để xem toàn văn nội dung phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023:

Xem thêm