Quốc hội thảo luận về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Chiều 27/7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành thảo luận.

ĐBQH Hồ Thị Kim Ngân tham gia ý kiến về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
ĐBQH Hồ Thị Kim Ngân tham gia ý  kiến về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Tham gia ý kiến về kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá các quy định pháp luật chưa đồng bộ, chưa thống nhất, thiếu tính khả thi. Từ đó có đề xuất sửa đổi theo thẩm quyền, đảm bảo thể chế, chính sách pháp luật về đầu tư công được điều chỉnh hoàn thiện, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Cùng với đó, đại biểu cũng đề nghị cần có giải pháp quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong việc giao kế hoạch và giải ngân vốn, tránh tình trạng việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư, giao kế hoạch vốn trung hạn và dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm còn chậm, giao nhiều lần, chưa đảm bảo tính ổn định của giai đoạn trước. Đồng thời, cần tách việc bồi thường giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập trước khi quyết định chủ trương đầu tư để tạo thuận lợi triển khai dự án ngay sau khi có quyết định đầu tư.

Để tạo sự linh hoạt cho công tác giao kế hoạch vốn đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đại biểu Ngân cũng đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nội dung giao Chính phủ: Điều chỉnh chi tiết nguồn vốn ngân sách Trung ương giữa các ngành, lĩnh vực của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương trong tổng mức vốn của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương đã được Quốc hội quyết định.

Cũng trong phiên làm việc, Quốc hội thảo luận về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Lục Thúy

Xem thêm