Sản phẩm OCOP tại Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn

BBK - Lễ hội văn hóa ẩm thực các dân tộc thành phố Bắc Kạn diễn từ ngày 30 - 31/12/2023 tại Sân Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn.

Xem thêm