Sẽ trồng 218ha rừng thay thế khi thực hiện Dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00

BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có văn bản chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn.

Rừng trồng là thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Chợ Mới.

Rừng trồng là thế mạnh trong phát triển kinh tế của huyện Chợ Mới.

Theo đó, diện tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn là 181,27ha (trong đó rừng tự nhiên là 18,77ha, rừng trồng là 162,5ha).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 21, Luật Lâm nghiệp thì diện tích chủ dự án phải trồng rừng thay thế là 218,81ha, trong đó rừng trồng là 162,5ha và rừng tự nhiên là 56,31ha. Tổng số tiền chủ dự án nộp để trồng rừng thay thế là trên 26,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh đã yêu cầu Chủ dự án (Ban QLDA 2 Bộ Giao thông Vận tải) nộp đủ số tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn để tổ chức trồng rừng thay thế. Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh đối với số tiền trồng rừng thay thế nói trên theo quy định./.

Xem thêm