Sơ kết thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2021-2025

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong hai ngày 25-26/10, tại huyện Chợ Mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn tổ chức đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2021-2025.
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị - hội thảo nhằm đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2021-2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị - hội thảo nhằm đánh giá, sơ kết 02 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, giai đoạn 2021-2025.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới; lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Giáo dục trẻ em Khuyết tật tỉnh Bắc Kạn; cán bộ quản lý và giáo viên trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị - hội thảo.

Đại biểu tham dự hội nghị - hội thảo.

Trong thời gian 2 ngày, đại biểu tham dự hội nghị - hội thảo tập trung đánh giá, sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề; chia sẻ kinh nghiệm triển khai qua một số báo cáo tham luận của các đơn vị; tổ chức tham quan môi trường giáo dục trong cơ sở giáo dục; dự giờ các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề trong thời gian tới.

Tính đến tháng 5/2023, toàn tỉnh có 109/109 cơ sở GDMN thực hiện chuyên đề, trong đó nhân rộng thêm 08 mô hình điểm cấp tỉnh thực hiện chuyên đề; 28 mô hình điểm cấp huyện, thành phố, tăng 14 mô hình so với giai đoạn trước.

Theo đánh giá, sau 02 năm triển khai, đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ thực hiện chuyên đề theo kế hoạch đề ra, trong đó đạt được một số kết quả nổi bật như: Xây dựng kế hoạch phù hợp, ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuyên đề cụ thể để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời, đầy đủ, chính xác đến đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các huyện, thành phố. Chỉ đạo và hỗ trợ các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn triển khai chuyên đề đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên toàn cấp học; thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở GDMN thực hiện chuyên đề thông qua các đợt thanh tra, kiểm tra của cấp học; mô hình điểm phát triển cả về số lượng và chất lượng so với giai đoạn trước.

Đại biểu dự giờ thực hành hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non Đồng Tâm.

Đại biểu dự giờ thực hành hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non Đồng Tâm.

Phần lớn các cơ sở GDMN tích cực học tập, nghiên cứu đổi mới phương pháp giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với thực tiễn, đặc điểm địa phương, đơn vị và năng lực giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chuyên đề ở giai đoạn này tại một số cơ sở GDMN chưa thật sự rõ nét; một số cán bộ quản lý, giáo viên chưa mạnh dạn, tích cực đổi mới để đạt được hiệu quả cao hơn...

Phát biểu tại hội nghị - hội thảo, đồng chí Đào Thị Mai Sen, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau dịp này các đơn vị sẽ căn cứ tình hình, điều kiện thực tế để tổ chức đánh giá, sơ kết và đề ra nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới./.

Xem thêm