Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023)

Tăng cường công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn đã tăng cường thực hiện các giải pháp về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp; những chủ trương, chính sách, quy định mới trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Xác định tuyên truyền, phổ biến những quy định mới là một biện pháp quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Do vậy, công tác tuyên truyền đã được lực lượng Kiểm lâm thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp Luật Lâm nghiệp, các chủ trương, chính sách, quy định mới trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chỉ riêng trong năm 2022, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xây dựng Bộ tài liệu tuyên truyền trong lĩnh vực Lâm nghiệp và triển khai đến toàn thể lực lượng Kiểm lâm, đến tất cả UBND các huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh; đăng tải đầy đủ Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm. Đồng thời, tổ chức hội nghị cấp tỉnh triển khai, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến, mua bán, kinh doanh, thương mại lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của trên hơn 100 chủ cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã.

Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể tặng quạt có in hình bảo vệ môi trường rừng cho người dân thôn Nà Niềng, xã Khang Ninh sau buổi họp thôn.

Kiểm lâm Vườn Quốc gia Ba Bể tặng quạt có in hình bảo vệ môi trường rừng cho người dân thôn Nà Niềng, xã Khang Ninh sau buổi họp thôn.

Đối với hình thức tuyên truyền trực tiếp thông qua các cuộc họp tại xã, thôn, bản được nỗ lực thực hiện. Đặc thù các cuộc họp thôn, bản thường được diễn ra vào buổi tối tại nhà họp thôn, bản. Bằng hình thức tham gia cùng họp, cán bộ Kiểm lâm đã phổ biến trực tiếp, cụ thể các quy định mới về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy, Luật Lâm nghiệp, Thông tư 27 của Bộ nông nghiệp và PTNT, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của tỉnh...

Theo đó, đã tổ chức 1.091 cuộc, 42.921 lượt người tham gia; cấp phát 8.700 tờ rơi tuyên truyền tới các thôn, bản trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện công tác giáo dục truyền thông và môi trường rừng cho Trường Tiểu học Bản Thi; Xuân Lạc, Trường Mầm non Vũ Muộn; tuyên truyền người dân ký cam kết quản lý, bảo vệ lâm sản, khoáng sản và phát triển rừng tại các xã của 02 khu bảo tồn và Vườn Quốc gia Ba Bể với 3.387 hộ, đạt 87% (số hộ còn lại không ký cam kết là những người tuổi cao, chưa đủ số tuổi quy định và đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương).

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn thực hiện chuyên mục quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời đăng tải các văn bản chuyên ngành, các hoạt động trong công tác lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm trên trang Website của Chi cục Kiểm lâm. Phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn và UBND của 09 xã tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp với gần 500 lượt người tham dự. Cùng với đó, Chi Cục Kiểm lâm đã thực hiện sửa chữa 22 biển tuyên truyền quản lý, bảo vệ rừng; biển cấp dự báo cháy rừng tại các huyện, thành phố và các khu bảo tồn.

Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền trong những năm qua được lực lượng Kiểm lâm chú trọng thực hiện. Do vậy, người dân hiểu ý nghĩa, giá trị, hiệu quả của việc bảo vệ rừng, trồng rừng nên công tác trồng rừng phát triển rất mạnh; các tổ nhận khoán/khoanh nuôi rừng phòng hộ, đặc dụng tự chủ động tuần tra, cùng xây dựng quy chế bảo vệ rừng trong cộng đồng thôn, bản. Đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các làng, xã cũng tham gia tuyên truyền bảo vệ rừng. Chính nhờ vào sức dân mà nhiều năm qua, nhiều diện tích rừng đặc dụng của tỉnh luôn được bảo vệ tốt, tình trạng phá rừng làm nương rẫy, xâm lấn rừng đều được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời; việc huy động lực lượng tại chỗ tham gia vào công tác phòng cháy chữa cháy rừng luôn được Nhân dân ủng hộ, tham gia nhiệt tình.

Đồng chí Lê Xuân Diệu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ cho biết: Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ có diện tích rộng lớn lên tới hơn 14 nghìn ha, nằm trên địa bàn hàng chục thôn, bản của 2 huyện Na Rì và Bạch thông. Do vậy, việc tuyên truyền được chú trọng thực hiện thường xuyên gắn liền với các cuộc họp của thôn, bản. Nội dung tập trung vào các vấn đề cụ thể như giao khoán bảo vệ rừng; phát triển rừng đặc dụng, trồng rừng tập trung và phân tán; phổ biến các nội dung, chính sách, quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng ... Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiệu quả công tác tuyên truyền ở một số địa phương, cơ sở chưa đạt yêu cầu dẫn tới, tình trạng phát, phá rừng trái phép còn xảy ra. Để công tác tuyên truyền trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả cao cần có những giải pháp đồng bộ như tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện công tác Lâm nghiệp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho sát với thực tiễn cuộc sống và quan trọng là kịp thời đối với chủ trương, đường lối của Đảng. Đặc biệt, cần có những cách thức tuyên truyền phù hợp với trình độ của đồng bào các dân tộc nhằm khuyến khích, thu hút được đông đảo người dân tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng./.

Chi cục Kiểm lâm

Xem thêm