Tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 11/11, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện Phòng Tư pháp các huyện, thành phố.

Báo cáo viên pháp luật tỉnh phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 cho các đại biểu.
Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Các đại biểu được hướng dẫn thực hiện những kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương cách mới; phổ biến Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022; Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Qua tập huấn nhằm giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định mới của Nhà nước; những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; củng cố, trau dồi những kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm