Tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX vùng đồng bào DTTS

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Trong hai ngày 18, 19/10, tại TP. Bắc Kạn, Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, thành viên HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tỉnh Bắc Kạn.
Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Dự Hội nghị có Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) Nguyễn Thị Thủy. Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh; Sở Khoa học và Công Nghệ và gần 200 đại biểu là cán bộ, thành viên của các HTX thuộc vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh Bắc Kạn.

Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) Nguyễn Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, Phó Viện trưởng Viện Phát triển kinh tế hợp tác Nguyễn Thị Thủy cho biết: Hiện nay, cả nước có hơn 28.200 hợp tác xã (HTX), trong đó, HTX nông nghiệp hơn 18.700 và hơn 9.400 HTX phi nông nghiệp. Hơn 100 liên hiệp HTX và khoảng 100.000 tổ hợp tác.

Hầu hết các HTX, liên hiệp HTX đã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể. Nhiều HTX đổi mới cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản xuất, tiếp cận chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, thích ứng với nhu cầu thị trường.

Bên cạnh kết quả đạt được, chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX còn nhiều bất cập, như: Nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX nói riêng chưa thật sự sâu rộng. Vẫn còn nhiều thách thức trong chuyển đổi số do tỷ lệ và hiệu quả chuyển đổi số chưa cao trong nhiều loại hình ngành nghề hoạt động và địa bàn hoạt động của HTX. Hệ thống CNTT và hạ tầng số chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, gây khó khăn rất lớn cho việc kết nối liên thông giữa các HTX. Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế.

Để khu vực kinh tế hợp tác, HTX chuyển đổi số thực sự mạnh mẽ, hiệu quả, Hội nghị tập huấn tập trung tham luận, trao đổi một số nội dung, gồm: Đánh giá thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ số phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm tại địa phương và giải pháp thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số. Phương pháp truyền thông nâng cao ứng dụng công nghệ số cho các HTX trong việc xây dựng thương hiệu, lên sàn thương mại điện tử để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng hệ thống tiện ích, giám sát, tăng hiệu năng quản trị nội bộ bằng công nghệ số cho các HTX.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được cung cấp thêm những thông tin về chuyển đổi số; hướng dẫn kỹ năng tạo lập, biên tập thông tin nội dung số trong quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Trao đổi, đánh giá về thực trạng ứng dụng công nghệ số trong phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị; việc ứng dụng công nghệ số của các HTX trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tỉnh Bắc Kạn; kinh nghiệm của HTX trong việc tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng công nghệ số./.

Xem thêm