Tập huấn về chuyển đổi số và thương mại điện tử cho doanh nghiệp

Ngày 21/10, Trung tâm Chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức tập huấn, tư vấn chuyển đổi số và thương mại điện tử cho cán bộ, nhân viên các phòng, ban và các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Kim Dũng- Giám đốc  Trung tâm Chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn chia sẻ nội dung về chuyển đổi số doanh nghiệp, giải pháp chuyển đổi số cơ bản cho doanh nghiệp...
Ông Nguyễn Kim Dũng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn chia sẻ nội dung về chuyển đổi số doanh nghiệp, giải pháp chuyển đổi số cơ bản cho doanh nghiệp...

Tại buổi tập huấn, đại diện Trung tâm Chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn chia sẻ tổng quan về chuyển đổi số và thương mại điện tử; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, tập trung phổ biến các nội dung về chuyển đổi số doanh nghiệp, với các căn cứ pháp lý và trụ cột trong chuyển đổi số doanh nghiệp; thực trạng chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam, chuyển đổi số tại doanh nghiệp Bắc Kạn và các giải pháp chuyển đổi số cơ bản cho doanh nghiệp.

Các nội dung về thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, các kênh bán hàng hiệu quả. Những kỹ năng số cần thiết như khả năng tìm kiếm, đánh giá, sử dụng, chia sẻ và tạo nội dung bằng công nghệ thông tin, internet và các kỹ năng số cơ bản khác. Các cách thức vận hành gian hàng trên sàn thương mại điện tử Bắc Kạn; chính sách hỗ trợ miễn phí trong 3 năm sử dụng, hỗ trợ 24/24 nhanh chóng, bảo mật cho các doanh nghiệp đầu tiên đăng ký gian hàng.

Dịp này, Trung tâm Chuyển đổi số Kim Nam Bắc Kạn tặng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia 1 trong các gói hỗ trợ chuyển đổi số, tùy theo nhu cầu đăng ký thực tế. Gồm các gói tư vấn chuyên sâu về chuyển đổi số, gói dịch vụ hóa đơn điện tử và gói dịch vụ chữ ký số.

Anh Thúy

Xem thêm