Tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

Trong hai ngày 19, 20/10, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tham dự lớp tập huấn gồm hơn 140 đại biểu là cán bộ, công chức thanh tra; cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh.

Qua tập huấn giúp thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đúng, đủ, chính xác đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập .
Qua tập huấn giúp thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đúng, đủ, chính xác đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập .

Trong hai ngày tập huấn, các học viên được nghe báo cáo viên triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng 2018; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát, tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản có liên quan, tập trung vào các nội dung chính: Xây dựng kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quy trình thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; lập hồ sơ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai; trách nhiệm, nghĩa vụ của người kê khai...

Qua tập huấn giúp cán bộ, công chức thanh tra; cán bộ, công chức tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tài sản, thu nhập của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh thực hiện, tham mưu thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập đúng, đủ, chính xác đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai, phục vụ cho công tác cán bộ và công tác phòng, chống tham nhũng./.

Xuân Nghiệp

Xem thêm