Thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong tại huyện Na Rì

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 23/4, tại các xã Liêm Thủy, Văn Vũ (Na Rì), đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn đến thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (người bên phải ảnh), thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Vương, thôn Nà Pì, xã Liêm Thủy (Na Rì).

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (người bên phải ảnh), thăm, tặng quà bà Hoàng Thị Vương, thôn Nà Pì, xã Liêm Thủy (Na Rì).

Đoàn công tác đã thăm hỏi các gia đình: Ông Hà Văn Quý (chiến sĩ Điện Biên), ở thôn Bản Cải; bà Hoàng Thị Vương, thôn Nà Pì, xã Liêm Thủy; ông Triệu Đức Lợi, thôn Nà Chia; bà Bế Thị Linh, thôn Nà Cằm; bà Nông Thị Hè, thôn Thôm Khinh; bà Nông Thị Mọi, thôn Nà Quảng (xã Văn Vũ); bà Lương Thị Va, thôn Nà Tát, xã Cường Lợi (thanh niên xung phong).

Đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, tặng quà bà Lương Thị Va, thôn Nà Tát, xã Cường Lợi.

Đoàn công tác của tỉnh thăm hỏi, tặng quà bà Lương Thị Va, thôn Nà Tát, xã Cường Lợi.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi và động viên các chiến sĩ, gia đình có công. Đồng chí mong rằng, các chiến sĩ Điện Biên; cựu thanh niên xung phong và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh.

Thăm, tặng quà ông Triệu Đức Lợi, thôn Nà Chia, xã Văn Vũ.

Thăm, tặng quà ông Triệu Đức Lợi, thôn Nà Chia, xã Văn Vũ.

Việc thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao đóng góp trong Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Xem thêm