Thiếu nhi Bắc Kạn tham gia Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em"

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Trong hai ngày 09-10/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đoàn đại biểu đại diện cho thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bắc Kạn đã tham dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I, năm 2023.
Đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Bắc Kạn tham gia Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I.

Đoàn đại biểu trẻ em tỉnh Bắc Kạn tham gia Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I.

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức với sự tham gia của 263 đại biểu thiếu nhi và 63 đại biểu phụ trách của 63 tỉnh, thành phố; lần đầu tiên phiên họp giả định được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội.

Tại Phiên họp giả định, các đại biểu thiếu nhi được đóng vai, giả định mình là đại biểu Quốc hội tham gia Phiên họp của Quốc hội để thảo luận về hai chủ đề: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu được tham quan, tìm hiểu Phòng Diên Hồng.

Các đại biểu được tham quan, tìm hiểu Phòng Diên Hồng.

Các ý kiến của đại biểu trẻ em nêu trong Phiên họp giả định sẽ được gửi đến lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội. Đây là hoạt động nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; khẳng định sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Trước đó, sáng 08/9, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức gặp mặt, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đại biểu đại diện thiếu niên, nhi đồng của tỉnh tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023./.

Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn gặp mặt, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đại biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023.

Hội đồng Đội tỉnh Bắc Kạn gặp mặt, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đại biểu tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023.

Xem thêm