Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 17/7, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Kạn có cuộc làm việc với UBND tỉnh để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, từ năm 2020 đến 31/3/2023 đã thực hiện cấp 789 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho 198 tổ chức sử dụng đất với diện tích 179,65ha. Nhìn chung, việc quản lý, sử dụng của các tổ chức phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo.

Tuy nhiên, qua giám sát còn có một số hạn chế, bất cập như: Các huyện, thành phố hiện còn 351 tổ chức chưa được cấp GCNQSDĐ, một số các thửa đất của tổ chức chưa được cấp GCNQSDĐ chưa được thống kê báo cáo, nhất là các nhà văn hoá thôn, điểm trường học và một số tổ chức thuộc UBND cấp huyện, cấp xã quản lý do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phổ biến là không còn hồ sơ gốc, không xác định được nguồn gốc đất, diện tích thực tế khi đo đạc chưa đúng với quyết định giao đất.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng phát biểu ý kiến thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Thị Hằng phát biểu ý kiến thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

Việc tiếp nhận bàn giao hồ sơ tài sản nhà đất sau đầu tư chưa chặt chẽ, sử dụng đất được giao không đúng ranh giới để bị lấn chiếm gây tranh chấp kéo dài còn diễn ra. Một số tổ chức tự ý đổi đất cho nhau mà không báo cáo cấp có thẩm quyền, nhất là khu đất trụ sở UBND cấp xã với tổ chức khác như trường học, trạm y tế, điểm bưu điện văn hóa xã, dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý...

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nông Ngọc Duyên phát biểu ý kiến.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nông Ngọc Duyên phát biểu ý kiến.

Tại buổi làm việc các thành viên của Đoàn giám sát đã tập trung trao đổi, đánh giá phân tích rõ hơn những nguyên nhân trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất công, tài sản công ở cơ sở và đề xuất những giải pháp để đưa vào dự thảo báo cáo...

Đoàn giám sát kiến nghị đối với HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết về tăng cường công tác quản lý đất công gắn với tài sản công. Đối với UBND tỉnh, chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ các tổ chức chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phân loại và có kế hoạch, giải pháp giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng; rà soát các cơ sở nhà đất để điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý theo đúng quy định, tránh lãng phí tài sản công và gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng...

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo và bổ sung trong các kiến nghị. Đồng chí nhấn mạnh, qua công tác giám sát cho thấy công tác quản lý đất công, tài sản công đã được chú trọng, quan tâm và nâng cao hiệu quả sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn đặc biệt đối với công tác quản lý đất công, tài sản công hiện nay ở một số ngành, địa phương chưa được chặt chẽ dẫn tới một số tài sản công còn bỏ không, lãng phí cần được xử lý, trong khi đó một số cơ quan, đơn vị còn thiếu trụ sở làm việc. Trên cơ sở hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý đất công gắn với tài sản công trên địa bàn tỉnh sẽ là cơ sở để UBND tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất công, tài sản công trong thời gian tới./.

Xem thêm