Thường trực HĐND tỉnh họp chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 24/8, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 8 (mở rộng) để chuẩn bị cho Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 8/2022), HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Cùng dự có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ma Từ Đông Điền, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quang cảnh Phiên họp.
Quang cảnh Phiên họp.

Tại Phiên họp, các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, về những nội dung như: Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp); Phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 04 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Bắc Kạn; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 08 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Bắc Kạn; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với các văn bản, báo cáo của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến một số nội dung tại Kỳ họp.

Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã giải trình, làm rõ hơn một số nội dung tại báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất (tháng 8/2022) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/8/2022 và thông qua 06 nghị quyết.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo báo cáo giải trình các nội dung trên cơ sở Phiên họp sáng 24/8 để chủ động chuẩn bị cho Kỳ họp đột xuất sắp tới đạt được kết quả cao nhất./

N.V

Xem thêm